Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No.483, Jalan UJ 16 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah - RM43,200

832 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 Meter Persegi/ 1,100 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No.483,, Jalan UJ 16, Taman Universiti Jaya, Semeling, 08100 Bedong, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM43,200
Bank: Bank Simpanan Nasional
Tarikh Lelong: 24-07-2017 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-203-03-2014
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No.483, Jalan UJ 16 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No.483, Jalan UJ 16 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No.483, Jalan UJ 16 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah Picture


Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat Kos Rendah (Lot Tengah) yang
telah diubahsuai
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘ untuk kediaman yang dikenali sebagai Lot
No. 5162 Seksyen 8, Bandar Semeling, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini
terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Universiti Jaya. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih
kurang
102 Meter Persegi/ 1,100 Kaki Persegi. Hartanah ini
beralamat No. 483, Jalan UJ 16, Taman
Universiti Jaya, Semeling, 08100 Bedong , Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
adalah merupakan tanah pegangan Pajakan
99 tahun
dan merupakan lot yang diperuntukkan untuk Orang Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga
rizab iaitu sebanyak
RM43,200.00(RINGGIT
MALAYSIA
: EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA
RATUS SAHAJA
) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar
yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM4,320.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT RIBU TIGA
RATUS DUA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama BANK SIMPANAN
NASIONAL
disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran
4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
38-203-03/2014 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat
berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI
LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada
hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya
kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No.483, Jalan UJ 16 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate