Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, NO. 1292 JALAN BANDAR PUTERI JAYA 2/24, SEKSYEN 2 BANDAR PUTERI JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH - RM145,800

322 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 1292, JALAN BANDAR PUTERI JAYA 2/24, SEKSYEN 2, BANDAR PUTERI JAYA, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM145,800
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 04-12-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-235-04/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 2 Tingkat, NO. 1292 JALAN BANDAR PUTERI JAYA 2/24, SEKSYEN 2 BANDAR PUTERI JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 2 Tingkat, NO. 1292 JALAN BANDAR PUTERI JAYA 2/24, SEKSYEN 2 BANDAR PUTERI JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 2 Tingkat, NO. 1292 JALAN BANDAR PUTERI JAYA 2/24, SEKSYEN 2 BANDAR PUTERI JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Dua Tingkat (Lot Tengah) yang terletak dalam Bandar Puteri Jaya yang dibina di atas
tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot 54081 (dahulunya dikenali sebagai PT 38298), GRN
112052 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(D) 3740/96)
, Bandar Sungai Petani, Daerah
Kuala Muda
,
Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 130 meter persegi (1,400 kaki persegi) dan
mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih
kurang 119.01 Meter Persegi (1,281 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 1292, Jalan Bandar Puteri Jaya 2/24,
Seksyen 2, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah
ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :RM145,800.00(RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LAPAN RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM145,800.00 (Ringgit Malaysia : SATU RATUS EMPAT
PULUH LIMA RIBU LAPAN RATUS SAHAJA
dan kepada Syarat-Syarat
Jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%
daripada harga rizab iaitu RM14,580.00
(Ringgit Malaysia : EMPAT BELAS RIBU LIMA RATUS LAPAN PULUH SAHAJA)
dalam
bentuk Bank Deraf di atas nama AmBank (M) Berhad disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @
Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk
pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci
dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-235-04/2018 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah
sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 2 Tingkat, NO. 1292 JALAN BANDAR PUTERI JAYA 2/24, SEKSYEN 2 BANDAR PUTERI JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate