Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, No. 134 Lorong Raya Indah 1/5 Taman Raya Indah, Padang Serai, Kedah - RM121,500

469 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi / 1,400 kaki persegi
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 134, Lorong Raya Indah 1/5, Taman Raya Indah, 09400 Padang Serai, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM121,500
Bank: RHB Bank Berhad
Tarikh Lelong: 18-06-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-160-03/2015
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 2 Tingkat, No. 134 Lorong Raya Indah 1/5 Taman Raya Indah, Padang Serai, Kedah PictureTeres 2 Tingkat, No. 134 Lorong Raya Indah 1/5 Taman Raya Indah, Padang Serai, Kedah PictureTeres 2 Tingkat, No. 134 Lorong Raya Indah 1/5 Taman Raya Indah, Padang Serai, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah
Teres Dua Tingkat (Lot Tengah)
yang terletak
dalam Taman Raya Indah yang dibina
di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot 502 Seksyen 7 (dahulunya dikenali sebagai PT 1079), GRN
142436 (dahulunya dikenali sebagai H.S(D) 2826
, Bandar Padang Serai, Daerah
Kulim
, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai Keluasan Tanah lebih
kurang 130 meter persegi (1,400 kaki persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 134, Lorong Raya Indah 1/5, Taman Raya Indah, 09400 Padang Serai, Kedah Darul Aman. Hartanah ini adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya.
Ianya diperuntukkan Untuk Orang Melayu
sahaja.HARGA RIZAB :RM121,500.00(RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS DUA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM121,500.00 (Ringgit
Malaysia :
SATU RATUS DUA PULUH SATU RIBU LIMA
RATUS SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM12,150.00 (Ringgit Malaysia : DUA
BELAS RIBU SERATUS LIMA PULUH
SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama RHB BANK BERHAD disertakan sesalinan kad pengenalan penawar & sijil lahir (untuk pembeli
individu) @ Borang 49, Borang 24, Memorandum dan Artikel Syarikat serta
Resolusi Pengarah & Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat)
dimasukkan
ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
38-160-03/2015 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian bersama-sama dengan
segala cukai jualan dan perkhidmatan (SST) dan/atau cukai yang menggantikan SST (sekiranya ada) hendaklah
dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari
tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 2 Tingkat, No. 134 Lorong Raya Indah 1/5 Taman Raya Indah, Padang Serai, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate