Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, No. 233 Jalan Kenanga 2/3 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah - RM220,000

460 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 267 meter persegi / 2,873.96 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 233, Jalan Kenanga 2/3, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM220,000
Bank: PUBLIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 12-02-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: KA-38-456-08/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 2 Tingkat, No. 233 Jalan Kenanga 2/3 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 2 Tingkat, No. 233 Jalan Kenanga 2/3 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 2 Tingkat, No. 233 Jalan Kenanga 2/3 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Dua Tingkat (Lot Tepi) yang terletak dalam Kawasan Bandar Amanjaya yang dibina di
atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot 63663, GRN
123900
, Bandar Amanjaya, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai Keluasan Tanah lebih
kurang 267 meter persegi
(2,873.96 kaki persegi)
dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih
kurang 210.52
Meter Persegi (2,266 Kaki Persegi)
. Hartanah
Lelongan ini beralamat No. 233, Jalan
Kenanga 2/3, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah
ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya terletak di Luar Kawasan
Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM220,000.00(RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM220,000.00 (Ringgit Malaysia : DUA RATUS DUA
PULUH RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM20,000.00 (Ringgit
Malaysia : DUA PULUH RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama PUBLIC BANK BERHAD disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @
Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk
pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci
dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-456-08/2017 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah
sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 2 Tingkat, No. 233 Jalan Kenanga 2/3 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate