Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, No. 9 Lorong BLM 3/18 Bandar Laguna Merbok, - RM300,000

138 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 154 meter persegi / 1,661 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 9, Lorong BLM 3/18, Bandar Laguna Merbok, 08000
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM300,000
Bank: MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD
Tarikh Lelong: 16-10-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-430-07/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 2 Tingkat, No. 9 Lorong BLM 3/18 Bandar Laguna Merbok,  PictureTeres 2 Tingkat, No. 9 Lorong BLM 3/18 Bandar Laguna Merbok,  PictureTeres 2 Tingkat, No. 9 Lorong BLM 3/18 Bandar Laguna Merbok,  Picture


Hartanah Lelongan ini
adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Dua Tingkat
(Lot Tengah)
yang terletak dalam Kawasan
Bandar Laguna Merbok
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai PT 31973, HSD 52081, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman dan mempunyai
Keluasan Tanah
lebih kurang 154.312 Meter
Persegi (1,661 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan
ini beralamat No. 9, Lorong BLM 3/18,
Bandar Laguna Merbok, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya diperuntukkan Untuk Orang Melayu sahaja.

HARGA RIZAB :RM300,000.00(RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM300,000.00 (Ringgit Malaysia : TIGA RATUS RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar
yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM30,000.00 (Ringgit Malaysia : TIGA PULUH RIBU
SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama Malaysia Building Society
Berhad
disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk
pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi
Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4
inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
KA-38-430-07/2018 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 2 Tingkat, No. 9 Lorong BLM 3/18 Bandar Laguna Merbok, "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate