Pejabat Tanah Kedah - Bandar Baru: Senarai hartanah yang akan dilelong di Pejabat Tanah