Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, No. 26 Lorong 8 Taman Rasa Sayang Indah, Bedong, Kedah - RM126,000

257 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 199 meter persegi/ 2,142 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 26, Lorong 8, Taman Rasa Sayang Indah, 08100 Bedong, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM126,000
Bank: Hong Leong Islamic Bank Berhad
Tarikh Lelong: 28-05-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/123/2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Semi-D 1 Tingkat, No. 26 Lorong 8 Taman  Rasa Sayang Indah, Bedong, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 26 Lorong 8 Taman  Rasa Sayang Indah, Bedong, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 26 Lorong 8 Taman  Rasa Sayang Indah, Bedong, Kedah Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Berkembar Satu Tingkat . Ianya
didirikan di atas tanah bersyarat ‘bangunan’ yang dikenali sebagai Lot No. 274 Seksyen 10 (dahulunya dikenali
sebagai PT 3012), GM 453 (dahulunya dikenali sebagai HSM 1121), Bandar Bedong,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 199 Meter Persegi (2,142 Kaki Persegi). Hartanah ini beralamat
No. 26, Lorong 8, Taman Rasa Sayang Indah, 08100 Bedong, Kedah
Darul Aman
. Hartanah ini adalah merupakan pegangan Selama-lamanya.HARGA RIZAB : RM126,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
DUA PULUH ENAM RIBU SAHAJA)**NOTA
: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa
semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut
sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM126,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
DUA PULUH ENAM RIBU
SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang
dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF
sebanyak 10% daripada harga rizab RM12,600.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA BELAS RIBU ENAM RATUS SAHAJA) atas nama HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD sebelum
lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka
perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai selepas lelongan
tersebut. Bayaran deposit 10%
berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%)
yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas nama HONG
LEONG ISLAMIC BANK BERHAD.
Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad
pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKM/Q/123/2017, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Kuala Muda. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit
sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUALA MUDA
di Pejabat Tanah
Kuala Muda No. Tel : 04-421 2122
/ 2014, Fax : 04-422 0002
. (RUJ : PTKM/Q/123/2017), atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Semi-D 1 Tingkat, No. 26 Lorong 8 Taman Rasa Sayang Indah, Bedong, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate