Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 2 Tingkat, 57-M JALAN TELOK WANJAH , ALOR SETAR, KEDAH - RM400,000

555 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 2 Tingkat
Keluasan: 270.9055 meter persegi/ 2,916 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: 57-M, JALAN TELOK WANJAH, 05200 ALOR SETAR, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM400,000
Bank: ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 18-04-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/147/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 2 Tingkat, 57-M JALAN TELOK WANJAH , ALOR SETAR, KEDAH PictureSemi-D 2 Tingkat, 57-M JALAN TELOK WANJAH , ALOR SETAR, KEDAH Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIK

No. Lot : Lot 2261No. Hakmilik : GM 19747Mukim/Daerah/Negeri : Bandar Alor Setar/Kota Setar/Kedah DarulAmanKeluasan Tanah : 270.9055 Meter Persegi
(2,916 Kaki Persegi)Cukai Tanah : RM95.00Pegangan : Selama-lamanyaKawasan Rizab : Pengisytiharan Rezab MelayuKegunaan Tanah : BangunanSyarat Nyata : TEMPAT KEDIAMANi) Tiada boleh diikat atau dibina apa-apa bangunan diatas tanah yang dibenarkan inilain daripada bangunan yang berkenaan
dengan RUMAH BERNIRAI.ii) Tiada boleh ditanam atau dibenar tumboh di atas tanah ini apa-apa pokok getah.
iii) Hendaklah tuan tanah
bina dan pelihara
simpanan jalan dan taroh batu dan tarserta perbuat parit-parit dengan sepuas hati
Majlis Bandaran.
iv) Ditegah pindah milik, gadai atau sewa atau pajak tanah ini melainkan
syarat (iii)diatas telah disempurnakan.Sekatan Kepentingan : TiadaPemilik berdaftar : 1. LIM KA SUNG (No. K/P: 621126-02-5345) 1/2 Bahagian2. LAW SIEW MOI (No. K/P: 680728-02-5078) 1/2
BahagianBebanan : Dicagarkan kepada
MULTI-PURPOSE BANK BERHAD,
No. sykt:
88103-W,melalui No. Perserahan 4584/2000. Gadaian menjamin Wang
pokok.Didaftarkan pada 23 September
2000.Endosen :Tiada

LOKASI / PERIHAL
HARTANAH

Hartanah ini
adalah Sebuah Rumah Berkembar Dua
Tingkat
. Hartanah ini terletak di Kuala
Sungai Derga
. Hartanah ini beralamat di No. 57-M, Jalan Telok Wanjah, 05200 Alor Setar,
Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan 270.9055 Meter Persegi (2,916 Kaki Persegi). Hartanah ini bersyarat
“Bangunan”.

HARGA RIZAB: RM400,000.00 (Ringgit
Malaysia: EMPAT RATUS RIBU SAHAJA)SYARAT-SYARAT TAWARAN LELONG

1) Harga sehabis rendah bagi maksud lelong ialah RM400,000.00

2) Pihak yang membuat tawaran yang paling tinggi sekali akan
dibenar tangkap lelong ini.

3) Pihak yang hendak memasuki tawaran lelong ini dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu deraf bank sebanyak 10% dari harga rizab sebanyak
(RM40,000.00) yang ditetapkan dan jika
berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka perbezaan harga rizab 10% itu hendaklah
dijelaskan selepas lelongan tersebut. Bayaran deposit 10% dan bayaran baki keseluruhan
harga tawaran yang dibuat secara deraf bank hendaklah atas nama“ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD”.
Pastikan deraf bank 10% dan salinan Kad Pengenalan penawar hendaklah dimasukkan
kedalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail (PTKS/Q/147/2017) di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat itu. Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan kedalam
peti surat yang disediakan di Perkarangan
Pejabat Tanah Kota Setar, Kedah Darul Aman.

4)
Baki keseluruhan
harga tawaran hendaklah dijelaskan dalam tempoh 120 hari dari tarikh lelongan iaitu 15 Ogos 2018.

5) Jika gagal menjelaskan baki harga pembelian, wang pertaruhkan
sebanyak 10% akan dirampas dan dilucut hak di bawah Seksyen 267A dan hartanah ini
akan dilelong semula.

6) Syarat-syarat yang lain akan diberi ketahui pada hari lelongan
atau boleh didapati daripada Pelelong Berdaftar, Peguam atau Pentadbir
Tanah.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 2 Tingkat, 57-M JALAN TELOK WANJAH , ALOR SETAR, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate