Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Industri, NO. 55, LOT 2559 KAMPUNG PULAU KETAM MUKIM GELONG, JITRA, - RM927,000

289 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Industri
Keluasan: 3,306 METER PERSEGI/ 35,585 KAKI PERSEGI
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: NO. 55, LOT 2559, KAMPUNG PULAU KETAM, MUKIM GELONG, 06000 JITRA,
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM927,000
Bank: PUBLIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 27-03-2023 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/14/2022
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. HAKMILIK : GM No. 272

NO. LOT : Lot No. 2559

MUKIM /DAERAH/NEGERI : Bandar
Jitra
/ Daerah Kubang Pasu/ Kedah Darul
Aman.

KELUASAN TANAH : 3,306 Meter Persegi/ 35,585 Kaki
Persegi

PEGANGAN : SELAMA-LAMANYAKAWASAN
RIZAB
: TIADAPEMILIK BERDAFTAR : STEADY FURNITURE & TRADING SDN. BHD.(NO.
SYARIKAT : 736205-V)

KEGUNAAN TANAH
: PERUSAHAAN /PERINDUSTRIANSYARAT NYATA : KILANG
PERABUTTANAH
YANG TERKANDUNG DALAM HAK MILIK INIHENDAKLAH
DIGUNAKAN SEBAGAI TAPAKBANGUNAN-BANGUNAN
UNTUK KEGUNAANPERUSAHAAN
DAN LAIN-LAIN KEGUNAAN YANGBERKAITAN
DENGAN PERUSAHAAN ITU. BANGUNANUNTUK
KEDIAMAN ADALAH DILARANG DIDIRIKAN DIATAS
TANAH INI.

SEKATAN KEPENTINGAN : TIADA

CUKAI TAHUNAN : RM1,323.00

BEBANAN : Digadaikan
kepada PUBLIC
BANK BERHAD (No. Sykt : 6463-H)
Melalui Perserahan No. 4535/2012
Gadaian menjamin wang pokok,
didaftarkan pada tarikh 21 November, 2012.Suratkuasa
Wakil : 4/2010

ENDOSAN : TiadaLOKASI DAN PERIHAL HARTANAH :-Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Industri yang di bina Kilang Sesebuah Satu Tingkat berserta
Pejabat Dua Tingkat
yang didirikan di atas tanah bersyarat Nyata ‘Kilang Perabut’ yang
dikenali sebagai Lot No. 2559, GM No. 272, Bandar Jitra, Daerah Kubang
Pasu, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 3,306 Meter Persegi/ 35,585
Kaki Persegi
. Hartanah ini terletak
di No. 55 (Lot No. 2559), Kampung Pulau Ketam, Mukim
Gelong, 06000 Jitra, , Kedah Darul Aman.
Hartanah berkenaan merupakan Pegangan Selama-lamanya.


HARGA RIZAB : RM927,000.00


(RINGGIT MALAYSIA :
SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU SAHAJA)
**Nota
: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat
Tanah dan memeriksa
semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat
hartanah
tersebut sebelum Jualan Lelongan dijalankan.Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM927,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN
RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada Syarat- Syarat Jualan
yang dilampirkan bersama Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat
dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu
BANK DRAF
sebanyak 10 % daripada
Harga Rizab iaitu bersamaan RM92,700.00 (RINGGIT
MALAYSIA : SEMBILAN PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS SAHAJA) atas nama PUBLIC BANK BERHAD sebelum lelongan
awam dimulakan. Bayaran deposit 10 % berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki
keseluruhan harga tawaran (90 %) yang
dibuat secara Bank Draf hendaklah dibuat atas nama PUBLIC BANK BERHAD. Pastikan Bank Draf 10 % dan salinan kad
pengenalan
penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/14/2022,
di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti
surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian baki harga belian 90 % hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 24 JULAI, 2023.
Jika gagal, wang deposit sebanyak 10 %
akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut,
sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH KUBANG
PASU, KEDAH DARUL AMAN (Tel No. : 04-702 8383/ Fax No. : 04-702 8393 )
No. Ruj : PTKP/Q/14/2022 Unit Lelongan atau Peguam dan Pelelong yang di lantik seperti di bawah:TETUAN JAYADEVA & KAMAL


Peguambela
& Peguamcara


No. 92,
Tingkat 1,2 &3,


Kompleks
Perniagaan Sultan Abdul Hamid,


Fasa 1,
Persiaran Sultan Abdul Hamid,


05050
Alor Setar,


KEDAH
DARUL AMAN.


Tel :
04-777 1161 Fax : 04-772 5326


(Rujukan
No. : MKN/RA/PBB 666(JTR)STEADY
FURNITURE(2)
YAHYA SYARAF BIN AZIZAN


PELELONG
BERLESEN NEGERI KEDAH DARUL AMAN


D/A :
YS ENTERPRISE


1558,
Tingkat 3, Jalan Kota


05000
Alor Setar, Kedah Darul Aman.


Tel :
04-735 5459, (013-278 8845 (Yahya)


Fax :
04-730 6209


E-mail
: yahyasyaraf@gmail.com,


Rujukan No. : IMG/AUCT/KED/PTKP/PBB-JK/2023-003-(ysa)Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Industri, NO. 55, LOT 2559 KAMPUNG PULAU KETAM MUKIM GELONG, JITRA, "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate