Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Kediaman, LOT 1741, GM 456 Mukim Kubang Pasu Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah - RM11,100,000

181 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Kediaman
Keluasan: 8.575 Hektar/21.19 Ekar /29.80 Relong/ 923,005 Kaki Persegi
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: LOT 1741, GM 456, Mukim Kubang Pasu, Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM11,100,000
Bank: KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD
Tarikh Lelong: 31-03-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/5/2021 (18)
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pembangunan (Zoning Kediaman) bersyarat
“Kebun Getah”
yang dikenali sebagai Lot No. 1741, GM No. 456, Mukim Kubang Pasu, Daerah
Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
mempunyai keluasan tanah lebih kurang 8.575 Hektar / 21.19
Ekar/ 29.80 Relong / 923,005 Kaki Persegi
. Hartanah ini terletak di kawasan
yang dikenali sebagai Durian Burong,
berkedudukan berhadapan dengan Lebuh
Raya Utara-Selatan.
Ianya merupakan tanah di
bawah Pegangan Selama-lamanya (Luar
Simpanan Melayu).

HARGA RIZAB : RM11,100,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SEBELAS
JUTA SATU RATUS RIBU SAHAJA)


**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu Harga Rizab sebanyak RM11,100,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEBELAS
JUTA SATU RATUS RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada syarat- syarat
jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF
sebanyak 10% daripada Harga Rizab sebanyak RM1,110,000.00
(RINGGIT
MALAYSIA
: SATU JUTA SATU RATUS SEPULUH RIBU SAHAJA
) atas nama KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD sebelum
lelongan awam dimulakan. Pastikan
Bank Deraf 10% dan sesalinan kad pengenalan
penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat
serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) hendaklah
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/5/2021 (18), di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu. Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 28 JULAI, 2022. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan
dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUBANG PASU
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. No. Tel : 04-702 8383, Fax : 04-702 8393. (RUJ : PTKP/Q/5/2021 (18), atau
PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang
Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Kediaman, LOT 1741, GM 456 Mukim Kubang Pasu Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate