Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Kediaman, LOT 50258 GM 796 Tempat Keramat Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, , Kota Setar, Kedah - RM130,000

617 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Kediaman
Keluasan: 805 meter persegi/ 8,665 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: LOT 50258, GM 796, Tempat Keramat Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, , Kota Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM130,000
Bank: Cimb Bank Berhad
Tarikh Lelong: 13-03-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/Q/81/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Kediaman, LOT 50258 GM 796 Tempat Keramat Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, , Kota Setar, Kedah PictureTanah Kediaman, LOT 50258 GM 796 Tempat Keramat Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, , Kota Setar, Kedah PictureTanah Kediaman, LOT 50258 GM 796 Tempat Keramat Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, , Kota Setar, Kedah Picture


Hartanah berkenaan
merupakan Sebidang Tanah Plot Rumah Sesebuah Berada Dalam Kawasan Rizab Melayu yang dikenali
sebagai GM 796, Lot 50258, Tempat Keramat
Ku Itam,Bandar Bukit Pinang, Daerah Kota Setar, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 805 meter persegi, (8,665 kaki
persegi)
dan beralamat di No. Lot 50258, GM 796, Tempat Keramat
Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, Daerah
Kota Setar , Negeri Kedah
.











HARGA RIZAB: RM130,000.00


RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
TIGA PULUH RIBU SAHAJA)








** NOTA
: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan



memeriksa
semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut
sebelum



jualan lelong dijalankan.





Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM130,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SERATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan
Jualan. Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab
iaitu RM13,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TIGA
BELAS RIBU SAHAJA
) dalam bentuk Bank
Draf atas nama CIMB BANK BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki
harga belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari
tarikh jualan selewat-lewatnya pada 10
Julai, 2019
kepada CIMB BANK
BERHAD .
Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.





Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Kediaman, LOT 50258 GM 796 Tempat Keramat Ku Itam, Bandar Bukit Pinang, , Kota Setar, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:




Reminder email with links to edit and deactivate