Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Kediaman, LOT1740, GM 458 Mukim Kubang Pasu Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah - RM11,000,000

545 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Kediaman
Keluasan: 8.522 Hektar / 21.06 Ekar / 29.62 Relong / 917300 Kaki Persegi
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: LOT1740, GM 458, Mukim Kubang Pasu, Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM11,000,000
Bank: KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD
Tarikh Lelong: 31-03-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/5/2021
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pembangunan (Zoning Kediaman) bersyarat “Kebun Getah”
yang dikenali sebagai Lot No. 1740, GM No. 458, Mukim Kubang Pasu, Daerah
Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
mempunyai keluasan tanah lebih kurang 8.522 Hektar / 21.06
Ekar/ 29.62 Relong/ 917,300 Kaki Persegi
. Hartanah ini terletak di kawasan
yang dikenali sebagai Durian Burong,
berkedudukan berhadapan dengan Lebuh Raya
Utara-Selatan.
Ianya merupakan tanah di
bawah Pegangan Selama-lamanya (Luar
Simpanan Melayu).

HARGA RIZAB : RM11,000,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SEBELAS
JUTA SAHAJA)


**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu Harga Rizab sebanyak RM11,000,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEBELAS
JUTA SAHAJA)
dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10% daripada Harga
Rizab sebanyak RM1,100,000.00 (RINGGIT
MALAYSIA : SATU
JUTA SATU RATUS RIBU SAHAJA
) atas nama KUWAIT
FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Pastikan Bank Deraf 10% dan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli
individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah
(untuk pembeli Syarikat) hendaklah dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/5/2021 (19), di bahagian
atas sebelah kiri sampul surat itu. Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 28 JULAI, 2022. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan
dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUBANG PASU
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. No. Tel : 04-702 8383, Fax : 04-702 8393. (RUJ : PTKP/Q/5/2021 (19), atau
PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang
Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Kediaman, LOT1740, GM 458 Mukim Kubang Pasu Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate