Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Kediaman, PT 1444, H.S.(M) 121 Mukim Sungai Baharu, Alor Setar, Kedah - RM75,000

132 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Kediaman
Keluasan: 227 meter persegi/ 2,443 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: PT 1444, H.S.(M) 121, Mukim Sungai Baharu, 05150 Alor Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM75,000
Bank: MAYBANK ISLAMIC BERHAD
Tarikh Lelong: 16-03-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/Q/39/2020
Contact name:
Telefon:Hartanah berkenaan merupakan Tapak bersyarat ‘bangunan’ untuk Rumah


Berkembar Dua (2) Tingkat yang dikenali


sebagai
Hakmilik Sementara H.S.(M) 121, No. PT 1444 , Mukim


Sungai Baharu, Daerah Kota Setar, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah seluas 227 meter persegi (2,443 kaki persegi). Hartanah secara amnya terletak di Sungai Baharu, Alor


Setar iaitu lebih kurang 4.0 kilometer ke Barat Laut dari Bandar Alor Setar,


Kedah. Hartanah terletak di lapisan pedalaman dari jalan Alor Setar–Kangar dan


boleh dihubungi/dimasuki dari Bandar Alor Setar melalui jalan Alor Setar-Kangar
. Secara amnya, hartanah merupakan Sebidang tanah bagi sebuah skim


perumahan yang masih belum dibangunkan. Pembangunan kawasan sekitar hartanah


adalah terdiri dari kawasan perumahan dan pertanian (bendang). Taman perumahan


yang terdekat adalah Taman Serampang yang bersempadanan di bahagian utara


hartanah.
Ianya merupakan tanah pegangan Selama-lamanya dan berada


di dalam Kawasan Rezab Melayu.HARGA RIZAB : RM75,000.00
(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH


PULUH LIMA RIBU SAHAJA)

**Nota


: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat Carian Hakmilik secara


rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta


mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum Jualan Lelong dijalankan.

Hartanah tersebut


akan dijual tertakluk kepada satu Harga


Rizab
sebanyak RM75,000.00 (RINGGIT


MALAYSIA :
TUJUH PULUH LIMA RIBU SAHAJA) dan


tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.


Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10% daripada Harga Rizab iaitu sebanyak RM7,500.00


(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RIBU LIMA RATUS SAHAJA
) atas nama MAYBANK ISLAMIC BERHAD sebelum lelongan


awam dimulakan. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad Pengenalan serta Sijil Kelahiran penawar (untuk pembeli individu) @ Borang


24, Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah &


Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam


sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTKS/Q/39/2020, di


bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu. Sampul surat yang telah digam


hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kota


Setar. Penyelesaian baki harga belian setelah ditolak dengan deposit 10%


daripada Harga Rizab hendaklah dibayar oleh


pembeli dalam tempoh


120 hari dari tarikh


jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk


keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR


TANAH KOTA SETAR
di Pejabat


Tanah Kota Setar. No. Tel : 04-7028118/ 04-734 2553, Fax : 04-730 0659. (Rujukan : PTKS/Q/39/2020),
Contact
" Tanah Kediaman, PT 1444, H.S.(M) 121 Mukim Sungai Baharu, Alor Setar, Kedah "


Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate