Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, GM 43 (dahulunya dikenali sebagai GM 2205) LOT 141(dahulunya dikenali sebagai LOT 6613) Pekan Lubok Buntar , Daerah Bandar Bahar - RM250,000

542 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.5243 Hektar / 1.2956 Ekar
Daerah: Bandar Baru
Alamat / Lokasi: GM 43 (dahulunya dikenali sebagai GM 2205), LOT 141(dahulunya dikenali sebagai LOT 6613), Pekan Lubok Buntar , 09800 Daerah Bandar Baharu
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM250,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 26-02-2023 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTBB(Q)02/2022
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. LOT : Lot No. 141 (dahulunya dikenali sebagai Lot
No. 6613)

NO. HAKMILIK :
GM
43 (dahulunya dikenali sebagai GM 2205)

MUKIM &
DAERAH/NEGERI
: Pekan Lubok Buntar (dahulunya dikenali
sebagai Mukim BaganSamak,
Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman

KELUASAN TANAH : 0.5243 Hektar (1.2956 Ekar)

PEGANGAN : Selama-lamanya

KAWASAN RIZAB : PENGISYTIHARAN REZAB
MELAYU

PEMILIK BERDAFTAR : SURAYA BINTI
ABD MOIN(NO.
K/P : 6280842/610917-02-5946) ,
1/1 Bahagian

KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : TANAMAN GETAHTanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah
ditanam dengan pokok Getah.Walau bagaimanapun tanaman-tanaman lain boleh
juga ditanam di atas tanah ini dengan syarat pemilik tanah hendaklah
memberitahu Pemungut Hasil Tanah terlebih dahulu akan pertukaran jenis tanaman
itu serta keluasan tanaman tersebut.2) Tidak lebih dari 1/10 Bahagian daripada tanah
ini boleh digunakan untuk bangunan-bangunan
yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4), Kanun Tanah Negara.

CUKAI TANAH : RM16.00

SEKATAN KEPENTINGAN : Tiada

BEBANAN : Digadaikan kepada MINISTER OF FINANCE (INCORPORATED)MALAYSIABerujukan :- Perserahan No. 234/1995,
Jil. 1, Fol. 46, &Perserahan
No. 235/1995, Jil. 1, Fol. 47,Gadaian Menjamin Wang Pokok bertarikh : 30 Mei,
1995LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian didirikan
diatasnya Rumah Sesebuah Dua Tingkat
yang dikenali sebagai Lot 141, GM 43, , Pekan Lubok Buntar, (dahulunya dikenali sebagai Lot 6613,
GM 2205,
Mukim Bagan Samak), Daerah
Bandar Baharu, Negeri Kedah Darul Aman
. Keluasan tanah ini adalah
seluas 0.5243 Hektar (1.2956 Ekar). Hartanah ini
terletak berdekatan Jalan Telok Sera,
Kampung Telok Sera, Lubok Buntar, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini terletak lebih
kurang 700 meter ke barat laut klinik kesihatan Lubok Buntar dalam Pekan Lubok
Buntar, Serdang Kedah. Hartanah ini adalah jenis pegangan kekal tertakluk kepada Tanah Simpanan Melayu.HARGA
RIZAB : RM250,000.00


(RINGGIT MALAYSIA
: DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA)**NOTA :Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa
semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut
sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM250,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk
kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga
rizab iaitu RM25,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH LIMA RIBU SAHAJA) atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum lelongan
awam dimulakan. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar dimasukkan
ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTBB/Q/02/2022, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Lelongan
yang disediakan di Pejabat Tanah Bandar Baharu. Penyelesaian baki harga belian setelah ditolak dengan deposit 10%
daripada Harga Rizab hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan iaitu tidak lewat dari 26 Jun, 2023. Jika gagal, wang deposit
sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan
lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH BANDAR BAHARU, 09800 SERDANG, KEDAH
DARUL AMAN (Tel : 04-7029188) No.
Ruj: PTBB/Q/02/2022
atau, PEGUAMBELA & PEGUAMCARA ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti
di bawah:-


TETUAN TAWFEEK
BADJENID & PARTNERS


Peguambela & Peguamcara,


No. 24,
Tingkat 1,


Jalan
Lagenda Heights,


08000
Sungai Petani,


Kedah
Darul Aman.


Tel : 04-424
6668 / 04-333 3842 Fax: 04-424 6662


(Ruj. Tuan : TBP/SP/L/FC/LPPSA/210565/21)
Sr. Hj.CHE HAD BIN DHALI, S.D.K, B.K.M


PELELONG
BERLESEN NEGERI KEDAH


D/A : CH AUCTIONEER


No. 1558,
Tingkat 1, Jalan Kota,


05000
Alor Setar, Kedah Darul Aman.


Tel :
019-4416988 / 04-735 5459


Fax :
04-7306209, (Pegawai: Sariah (019-5413385)


E-mail : srchehad459@yahoo.com


Web site : www.lelongharta.my


(Ruj.Kami :IMG/AUCT/KED-PTBB/LPPSA-TBP/2022-034(CHD)


Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, GM 43 (dahulunya dikenali sebagai GM 2205) LOT 141(dahulunya dikenali sebagai LOT 6613) Pekan Lubok Buntar , Daerah Bandar Bahar "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate