Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT 1048 GM 91 KAMPUNG ULU, RELAU, BDR BAHARU - RM198,000

671 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 1.5218 Hektar / 3.76 Ekar /5.29 Relong
Daerah: Bandar Baru
Alamat / Lokasi: LOT 1048, GM 91, KAMPUNG ULU, RELAU, BDR BAHARU
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM198,000
Bank: CIMB BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 24-05-2017 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTBB/Q/04/2016
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Pertanian, LOT 1048 GM 91 KAMPUNG ULU, RELAU, BDR BAHARU  PictureTanah Pertanian, LOT 1048 GM 91 KAMPUNG ULU, RELAU, BDR BAHARU  Picture


Hartanah berkenaanmerupakan Sebidang Tanah Pertanian yang dikenali sebagai GM No. 91, Lot No.1048, Mukim Relau, Daerah Bandar Baharu, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 1.5218 Hektar / 3.76 Ekar /5.29 Relong. Hartanahini terletak di dalam kawasan yang dikenali sebagai Kampong Ulu dan beralamat Lot No. 1048, GM No. 91, Mukim Relau, Bandar Baharu, Kedah Darul Aman.

Hartanah tersebut akan dijualtertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM198,000.00(RINGGIT MALAYSIA:
SATU RATUS SEMBILAN PULUH LAPAN RIBU SAHAJA) dantertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitusebanyak: RM19,800.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN BELAS RIBU LAPAN RATUS SAHAJA) dalam bentuk Bank Draf atas nama CIMB BANKBERHAD
sebelum lelongan awamdimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayaroleh pembelidalam tempoh 120 haridari tarikh jualankepada CIMB BANK BERHAD . Jikagagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, silaberhubung dengan PENTADBIR TANAH BANDARBAHARU, 09800 SERDANG, KEDAH DARUL AMAN(Tel : 04-4079732) No. Ruj: PTBB/Q/04/2016
atau,PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupunPELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah:-

**NOTA :Bakal pembeli adalah dinasihatkan agarmembuat carian Hakmilik secara rasmi diPejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenalpasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Pertanian, LOT 1048 GM 91 KAMPUNG ULU, RELAU, BDR BAHARU "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate