Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 Mukim Sungai Kechil, , Bandar Baharu, Kedah - RM189,000

808 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 3.9649 HEKTAR (13.78 RELONG)
Daerah: Bandar Baru
Alamat / Lokasi: LOT 1222, GM 101, Mukim Sungai Kechil, , 09800 Bandar Baharu, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM189,000
Bank: Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 15-05-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTBB/Q/05/2015
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 Mukim Sungai Kechil, , Bandar Baharu, Kedah Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian yang dikenali sebagai GM 101, Lot No. 1222, Mukim Sungai Kechil, Daerah Bandar
Baharu, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 3.9649 Hektar (13.78 Relong). Hartanah ini
terletak di dalam kawasan yang dikenali sebagai Paya Merbau dan beralamat Lot No. 1222, Paya Merbau, Mukim Sungai
Kechil, Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman.HARGA
RIZAB: RM189,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS LAPAN PULUH SEMBILAN RIBU
SAHAJA)**NOTA :Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut akan dijual
tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM189,000.00
(RINGGIT MALAYSIA:
SERATUS LAPAN PULUH SEMBILAN RIBU SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM18,900.00 RINGGIT MALAYSIA : LAPAN BELAS RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA dalam bentuk Bank Draf atau Cashier Order atas
nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA
BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90%
hendaklah dibayar
oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari
dari
tarikh jualan kepada
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA
BERHAD
. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan
dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH BANDAR BAHARU, 09800
SERDANG, KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-4079732) No. Ruj: PTBB/Q/05/2015
atau,
PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupun
PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah:-

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 Mukim Sungai Kechil, , Bandar Baharu, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate