Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 PAYA MERBAU, MUKIM SG. KECHIL, , BANDAR BAHARU, KEDAH - RM1,890,000

610 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 3.9649 HEKTAR (13.78 RELONG)
Daerah: Bandar Baru
Alamat / Lokasi: LOT 1222, GM 101, PAYA MERBAU, MUKIM SG. KECHIL, , 09800 BANDAR BAHARU, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM1,890,000
Bank: Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 12-03-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTBB/Q/05/2015
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Tanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 PAYA MERBAU, MUKIM SG. KECHIL, , BANDAR BAHARU, KEDAH PictureTanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 PAYA MERBAU, MUKIM SG. KECHIL, , BANDAR BAHARU, KEDAH PictureTanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 PAYA MERBAU, MUKIM SG. KECHIL, , BANDAR BAHARU, KEDAH Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian yang
dikenali sebagai GM 101, Lot No. 1222,
Mukim Sungai Kechil, Daerah Bandar Baharu, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 3.9649 Hektar (13.78 Relong). Hartanah ini
terletak di dalam kawasan yang dikenali sebagai Paya Merbau dan beralamat Lot No. 1222, Paya Merbau, Mukim Sungai
Kechil, Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman.HARGA
RIZAB: RM189,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS LAPAN PULUH SEMBILAN
RIBU SAHAJA)**NOTA :Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut akan dijual
tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM189,000.00
(RINGGIT MALAYSIA:
SERATUS LAPAN PULUH SEMBILAN RIBU SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM18,900.00 RINGGIT MALAYSIA : LAPAN BELAS RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA dalam bentuk Bank Draf atau Cashier Order
atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD sebelum
lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar
oleh pembeli dalam
tempoh 120 hari dari
tarikh jualan kepada BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10%
akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH BANDAR BAHARU, 09800
SERDANG, KEDAH DARUL AMAN (Tel :
04-4079732) No. Ruj: PTBB/Q/05/2015
atau,
PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupun
PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah:-

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, LOT 1222 GM 101 PAYA MERBAU, MUKIM SG. KECHIL, , BANDAR BAHARU, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate