Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT 3282 PM 93 BUKIT WANG, MUKIM KEDAWANG, LANGKAWI, KEDAH - RM193,590

340 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.9568 HEKTAR/ 3.3 RELONG
Daerah: Langkawi
Alamat / Lokasi: LOT 3282, PM 93, BUKIT WANG, MUKIM KEDAWANG, 07000 LANGKAWI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM193,590
Bank: MAJLIS AMANAH RAKYAT
Tarikh Lelong: 09-05-2023 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTL/26/2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK
:
PM 93 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(M) 232)NO. LOT
:
LOT 3282 (dahulunya dikenali sebagai PT 906)MUKIM
/DAERAH/NEGERI
:
Mukim Kedawang / Daerah
Langkawi/


Negeri Kedah Darul AmanKELUASAN TANAH
:
0.9568 Hektar /2.3643 Ekar/ 3.3 RelongPEGANGAN
:
Pajakan 99 TahunTARIKH LUPUT
PAJAKAN
:
8 Jun 2102KAWASAN RIZAB

:

Pengisytiharan Rezab MelayuPEMILIK
BERDAFTAR
:
CHE DI BIN ZUN (NO. K/P : 590920-02-5239)


PENTADBIR HARTA BAGI SI MATI MONIL BINTI MAT
AJI


(NO. K/P : 370612-02-5576)KEGUNAAN
TANAH
:
PERTANIANSYARAT NYATA
:
Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah ditanam dengan
pokok-pokok getah. Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain boleh juga ditanam
di atas tanah ini dengan syarat pemilik tanah hendaklah memberitahu Pentadbir
Tanah terlebih dahulu akan pertukaran jenis tanaman itu serta keluasan
tanamannya.ii. Tidak lebih dari 1/5
bahagian daripada kesemua tanah atau 2 hektar atau mana-mana yang kurang
boleh digunakan untuk bangunan yang dibenarkan oleh Seksyen 115 (4) Kanun
Tanah (Pindaan Tahun 1992)SEKATAN KEPENTINGAN
:
Ditegah membuat sebarang perkiraan kecuali gadaian didalam
tempoh 10 tahun dikira dari tarikh daftar Surat Hakmilik melainkan dengan
kebenaran Menteri Besar, KedahCUKAI TAHUNAN
:
RM29.00BEBANAN
:
Digadaikan kepada MAJLIS
AMANAH RAKYAT, B
erujukan Perserahan
No. : 1384/2009, Gadaian menjamin wang
pokok
Didaftarkan pada tarikh 28
Oktober, 2009.
LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Tanah Pertanian. Hartanah tersebut bersyarat Nyata ‘Getah’
yang dikenali sebagai PM 93 (dahulunya dikenali sebagai
H.S.(M) 232),
LOT
3282 (dahulunya dikenali sebagai PT 906)
, Tempat Bukit Wang, Mukim Kedawang, Daerah Langkawi,
Negeri Kedah Darul Aman.
Ianya
mempunyai keluasan tanah lebih kurang 0.9568 Hektar
/2.3643 Ekar/ 3.3 Relong
. Hartanah
berkenaan berada kira-kira 15.0 km ke arah selatan bandar Padang Matsirat atau
30.0 km ke barat pusat bandar kuah. Secara
amnya harta tanah berkenaan boleh di hubungi melalui jalanraya iaitu Jalan
Kedawang atau jalan Temoyong (dari arah
barat) dan Jalan Batu Belah Batu Bertangkup (dari arah utara). Untuk
memasuki ke harta tanah berkenaan tidak ada akses yang sah melainkan terpaksa
berjalan kaki sejauh 2 km. Hartanah adalah
merupakan Pegangan Pajakan 99 tahun
berakhir 8 Jun 2102
dan berada dalam Kawasan
Rizab Melayu.


HARGA RIZAB : RM193,590.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
SEMBILAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SAHAJA)


**NOTA : Bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi
di Pejabat Tanah dan memeriksa
semua tanggungan, bebanan serta mengenal pastidengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga
Rizab
sebanyak RM193,590.00 (RINGGIT
MALAYSIA :
SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN
PULUH SAHAJA
) dan tertakluk kepada Syarat- Syarat Jualan
yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF
sebanyak 10% daripada Harga Rizab
iaitu RM19,359.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN BELAS RIBU TIGA
RATUS LIMA PULUH SEMBILAN SAHAJA
) atas nama MAJLIS AMANAH RAKYAT sebelum lelongan awam dimulakan. Bayaran
deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan
bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas nama MAJLIS AMANAH RAKYAT. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad Pengenalan Penawar serta sesalinan Sijil Lahir Penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat
berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTL/Q/26/2019, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti lelongan
yang disediakan di Pejabat Tanah Langkawi.
Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan
dirampas.

Untuk keterangan lanjut,
sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH
LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-702 9265)
No. Ruj : PTL/Q/26/2019
Unit Lelongan atau Peguam dan Pelelong yang di lantik seperti di bawah:TETUAN SARINA ANIJA & CO.


Peguambela
& Peguamcara


No. 49, Taman
Datuk Kumbar,


Jalan Datuk
Kumbar,


05400 ALOR
SETAR,


KEDAH DARUL
AMAN.


Tel : 04-730
2291 / 016-421 2296


Fax : 04-730
2296


(Ruj : SAC/LIT/MARA/113-18)


E-mel :
sarinanco@yahoo.com.my
YAHYA SYARAF BIN AZIZAN


PELELONG
BERLESEN NEGERI KEDAH .


D/A : YS
ENTERPRISE


No. 1558,
Tingkat 3, Jalan Kota


05000 Alor
Setar, Kedah Darul Aman.


Tel : 04-735
5459, (013-278 8845 (Yahya)


Fax : 04-730
6209


E-mail :
yahyasyaraf@gmail.com


Ruj : IMG/AUCT/KED/PTL/MARA-SAC/2023-005-YSAContact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Pertanian, LOT 3282 PM 93 BUKIT WANG, MUKIM KEDAWANG, LANGKAWI, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate