256 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.6733 Hektar/ 2.3397 Relong
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: LOT 3653, GM 1377, , TEMPAT PIDA 5, MUKIM KEPELU, 06000 DAERAH KUBANG PASU,
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM70,000
Bank: BANK PERTANIAN MALAYSIA MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 14-11-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/41/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Pertanian, LOT 3653, GM 1377,   TEMPAT PIDA 5, MUKIM KEPELU, DAERAH KUBANG PASU, PictureTanah Pertanian, LOT 3653, GM 1377,   TEMPAT PIDA 5, MUKIM KEPELU, DAERAH KUBANG PASU, PictureTanah Pertanian, LOT 3653, GM 1377,   TEMPAT PIDA 5, MUKIM KEPELU, DAERAH KUBANG PASU, Picture


Hartanah berkenaan merupakan Syarat “Pertanian” yang dikenali sebagai Lot No. 3653, GM
No. 1377, Tempat Pida 5, Mukim Kepelu, Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 0.6733 Hektar / (2.3397 Relong). Ianya merupakan Pegangan
Selama-lamanya
dan berada dalam Kawasan
Simpanan Melayu.HARGA RIZAB : RM70,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH
PULUH RIBU SAHAJA)

**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan
agar membuat carian Hakmilik secara rasmi diPejabat Tanah
dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengantepat
hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM70,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH PULUH
RIBU SAHAJA)
dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10% daripada Harga
Rizab sebanyak RM7,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH
RIBU SAHAJA
) atas nama BANK
PERTANIAN MALAYSIA BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku
kenaikan harga semasa lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan
secara tunai selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki
keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD. Pastikan
Bank Deraf 10% dan Salinan Kad Pengenalan berserta Sijil Lahir Penawar
hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/41/2018, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 12 Mac, 2020. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan
dirampas.Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUBANG PASU
di Pejabat Tanah Kubang
Pasu. No. Tel : 04-918 3200 / 3201, Fax
: 04-917 0696
. (RUJ : PTKP/Q/41/2018), atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Pertanian, LOT 3653, GM 1377, TEMPAT PIDA 5, MUKIM KEPELU, DAERAH KUBANG PASU, "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate