Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT 439 GM 5003 TEMPAT PONG HIN, MUKIM TEKAI , DAERAH PADANG TERAP, PADANG TERAP, KEDAH - RM60,000

673 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.6754 HEKTAR (2.3469 RELONG @ 72,699 KAKI PERSEGI)
Daerah: Padang Terap
Alamat / Lokasi: LOT 439, GM 5003, TEMPAT PONG HIN, MUKIM TEKAI , DAERAH PADANG TERAP, 06300 PADANG TERAP, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM60,000
Bank: LEMBAGA KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI KEDAH
Tarikh Lelong: 06-07-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTPT/Q/10/2021
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988Hartanah berkenaan merupakan Tanah
Pertanian
yang bersyarat ‘Bendang’
yang dikenali dengan, Lot No. 439, GM No. 5003, Mukim Tekai, Daerah Padang Terap, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih 0.6754 Hektar (2.3469 Relong atau 72,699 Kaki Persegi). Hartanah ini terletak di Pong Hin, Kampung Datuk di Mukim Tekai, Daerah
Padang Terap, Kedah. Ianya boleh diakses dari Pekan Kuala Nerang melalui Jalan Kuala
Nerang-Kg Belukar Luas, kemudian terus ke Jalan Kampung Datuk dan seterusnya
belok ke kanan melalui akses jalan tar/laterit selepas jarak 15.0 kilometer. Secara geografi, ia
terletak kira-kira 15.0 kilometer ke tenggara Pekan Kuala Nerang.Hartanah ini adalah merupakan pegangan Selama-lamanya
dan berada dalam Kawasan Rezab Melayu.

HARGA RIZAB : RM60,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : ENAM
PULUH RIBU SAHAJA)

**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM60,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk
kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga
rizab iaitu RM6,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : ENAM RIBU SAHAJA) atas nama LEMBAGA
KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI KEDAH s
ebelum
lelongan awam dimulakan. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan
penawar dimasukkan ke dalam sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTPT/Q/10/2021, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Padang Terap. Penyelesaian baki harga belian setelah ditolak dengan deposit 10%
daripada Harga Rizab hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit
sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH DAERAH PADANG
TERAP,
di Pejabat Tanah Daerah Padang Terap No. Tel
: 04-7028727, Fax : 04-7028747
. (RUJ
No. :
PTPT/Q/10/2021), atau Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah :-LEMBAGA
KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI KEDAH


Tingkat 2,


Bangunan Dato Haji Ali Ismail,


Jalan Tunku Ibrahim,


05000 Alor Setar,


Kedah Darul Aman.


Tel : 04-731 3850


(Ruj Tuan. :
LKPPK.MG.122/2019/(PADANG TERAP).


Sr. HJ. CHE HAD BIN DHALI, BKM


Pelelong Berlesen Negeri Kedah Darul Aman


D/A CH AUCTIONEER,


No. 1558, Tingkat 1, Jalan Kota,


05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN.


No. Tel : 019-441 6988 (H/P) 04-735 5459 (Office/ Puan Sariah), No. Fax :
04-730 6209


[Ruj : IMG/AUCT/KED-PTPT/LKPPK/2022-020-CHD]


Email : srchehad459@yahoo.com


Website : www.lelongharta.my
Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, LOT 439 GM 5003 TEMPAT PONG HIN, MUKIM TEKAI , DAERAH PADANG TERAP, PADANG TERAP, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate