Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, Lot 7079, 7080, 7081,7082, 7083 & 7084 Guar Chempedak , Yan - RM470,700

725 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 2.3552 Hektar/5.8201 Ekar/253,511.63 Kaki Persegi
Daerah: Yan
Alamat / Lokasi: Lot 7079, 7080, 7081,7082, 7083 & 7084, Guar Chempedak , 06900 Yan
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM470,700
Bank: CIMB BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 06-07-2017 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTY(Q)3/2016
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Pertanian, Lot 7079, 7080, 7081,7082, 7083 & 7084  Guar Chempedak , Yan PictureTanah Pertanian, Lot 7079, 7080, 7081,7082, 7083 & 7084  Guar Chempedak , Yan Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. HAKMILIK : GM No. 740, GM No. 741, GM No. 742, GM No. 743,GM
No. 744, dan GM No. 745NO. LOT :
Lot
No. 7079, Lot No.
7080, Lot No. 7081, Lot
No. 7082, Lot
No. 7083, dan Lot No. 7084MUKIM /DAERAH/ : Bandar Guar Chempedak /Daerah Yan/ Kedah
Darul AmanNEGERIKELUASAN TANAH :


LOT NO.
Hektar
Ekar
Kaki Persegi


7079
0.5493
1.3574
59,126.16


7080
0.2352
0.5812
25,316.72


7081
0.3049
0.7535
32,819.16


7082
0.5372
1.3275
57,823.73


7083
0.4945
1.2220
53,227.54


7084
0.2341
0.5785
25,198.32


JUMLAH
2.3552
5.8201
253,511.63


PEGANGAN : Selama-lamanya

KAWASAN RIZAB : Pengisytiharan Rezab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR : HAJI
ABDUL RAZAK BIN HAJI YUSOF(No.
K/P : 3381125) - 1/1 bahagian

KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : BENDANG

SEKATAN KEPENTINGAN : Tiada

CUKAI TAHUNAN :


LOT NO.
CUKAI TAHUNAN


7079
RM10.00


7080
RM10.00


7081
RM10.00


7082
RM10.00


7083
RM10.00


7084
RM10.00


BEBANAN : Digadaikan kepada BANK BUMIPUTRA MALAYSIA BERHAD , Berujukan Perserahan No. 682/1983, Gadaian menjamin
wang pokok,
didaftarkan pada tarikh 24
Julai, 1983. Jil 10, Fol 37


:
Digadaikan kepada BANK
BUMIPUTRA MALAYSIA BERHAD
, Berujukan Perserahan No. 681/1983, Gadaian menjamin wang pokok, didaftarkan
pada tarikh 24 Julai 1983. Jil 10, Fol 36

ENDOSAN : Tiada

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-Hartanah berkenaan merupakan enam (6)
bidang/lot Tanah Pertanian
yang digunakan sebagai ‘bendang’ yang dikenali sebagai Lot No. 7079 [GM No. 740] , Lot No. 7080 [GM No. 741], Lot No. 7081 [GM No. 742] , Lot No. 7082 [GM No. 743], Lot No. 7083 [GM No. 744] dan Lot No. 7084 [GM No. 745],
Bandar Guar Chempedak, Daerah Yan, Negeri Kedah Darul Aman.
Luas keseluruhan hartanah ini dan Perancangan (zoning) untuk setiap lot / bidang tanah
adalah seperti berikut;-
BIL
LOT NO
KELUASAN
PERANCANGAN (ZONNING)


1
7079
1.3571 Ekar @ 59,126.16 Kaki Persegi
PERTANIAN


2
7080
0.5812 Ekar @ 25,316.72 Kaki Persegi
KEDIAMAN


3
7081
0.7535 Ekar @ 32,819.16 Kaki Persegi
KEDIAMAN


4
7082
1.3275 Ekar @ 57,823.73 Kaki Persegi
PERTANIAN


5
7083
1.2220 Ekar @ 53,227.54 Kaki Persegi
PERTANIAN


6
7084
0.5785 Ekar @ 25,198.32 Kaki Persegi
KEDIAMAN
Hartanah ini terletak lebih kurang 1.7 KM ke Utara Pekan Guar Chempedak
dalam Daerah Yan, Kedah Darul Aman. Hartanah-hartanah ini adalah merupakan hartanah
di bawah Pegangan Selama-lamanya dan
berada di dalam kawasan Rezab Melayu
.HARGA RIZAB : RM470,700.00


(RINGGIT MALAYSIA : EMPAT
RATUS TUJUH PULUH RIBU TUJUH RATUS SAHAJA)**Nota : Bakal-bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat
Tanah dan
memeriksa hartanah tersebut sebelum Jualan Lelong.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga
Rizab
sebanyak RM470,700.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU TUJUH
RATUS SAHAJA)
dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang
dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK
sebanyak 10% daripada harga rizab RM47,070.00
(RINGGIT
MALAYSIA : EMPAT PULUH TUJUH
RIBU TUJUH PULUH SAHAJA)
atas nama CIMB
BANK BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga
semasa lelongan maka perbezaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai
selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki
keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Deraf Bank hendaklah dibuat atas
nama CIMB BANK BERHAD . Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad
pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTY(Q)
3/2016,
di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam
hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Yan. Penyelesaian baki harga belian 90%
hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan. Jika
gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH YAN di
Pejabat Tanah Yan No. Tel
: 04-465 5701 / 8997, Fax : 04-465 9311
. (RUJ : PTY(Q) 3/2016), atau PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah :-

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Pertanian, Lot 7079, 7080, 7081,7082, 7083 & 7084 Guar Chempedak , Yan "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate