Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT NO. 2825 GM 2255 MUKIM AH, DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH - RM50,000

721 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.384 HEKTAR/ 1.3344 RELONG
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: LOT NO. 2825, GM 2255, MUKIM AH, DAERAH KUBANG PASU, 06000 JITRA, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM50,000
Bank: MAJLIS AMANAH RAKYAT
Tarikh Lelong: 07-06-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q10/2021
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988NO. LOT

:

LOT No. 2825NO. HAKMILIK
:
GM No. 2255MUKIM /DAERAH/NEGERI
:
MUKIM AH /DAERAH KUBANG PASU/KEDAH DARUL AMANKELUASAN TANAH
:
0.384 HektarPEGANGAN
:
SELAMA-LAMANYAKAWASAN RIZAB
:
PENGISYTIHARAN REZAB MELAYUPEMILIK BERDAFTAR

:
NOR AZIZI BIN ROMLI


(No. K/P : 710429-02-5769)
-
1/1 bahagianKEGUNAAN TANAH
:
PertanianSYARAT NYATA

:

Tanaman Buah-Buahan, Dusun, Kampong, Kopi,
Teh, Koko dan Lain-Lain Tanaman selain daripada Getah, Kelapa Sawit atau
Kelapa :-i) Tanah yang terkandong dalam hakmilik ini
hendaklah di tanam dengan Dusun (sebutkan jenis tanaman yang di luluskan).
Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain kecuali tanaman getah, kelapa sawit
dan kelapa boleh juga ditanam di atas tanah ini dengan syarat pemilik tanah
hendaklah memberitahu Pemungut Hasil tanah terlebih dahulu pertukaran jenis
tanaman itu serta keluasan tanah tersebut.ii) Pokok-pokok getah, kelapa sawit atau
kelapa tidak dibenarkan ditanam atau dibiarkan tumbuh di atas tanah ini.iii) Tidak lebih dari 1/10 bahagian daripada
tanah ini boleh di gunakan untuk bangunan yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4)
Kanun Tanah Negara.SEKATAN KEPENTINGAN
:
TiadaCUKAI TAHUNAN
:
RM15.00BEBANAN
:
Digadaikan kepada MAJLIS AMANAH RAKYAT, KUALA LUMPUR, Perserahan No.
4444/2012. Gadaian menjamin wang pokok, didaftarkan pada 14 November, 2012.
Surat Wakil : 103/2011ENDOSAN
:
Tiada


LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian bersyarat nyata “Dusun” yang dikenali sebagai Lot No.
2825, GM No. 2255, Mukim Ah,
Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 0.384 Hektar. Hartanah ini terletak di kawasan Bukit Wang, Off Jalan Napoh-Kampung Kubang
Menerong, Napoh, Kedah. Hartanah subjek boleh dihubungi dari Pekan Napoh melalui Jalan Napoh-Kampong Kubang Menerong sejauh
kira-kira 12.0 kilometer ke persimpangan jalan mini tar ke Felda Guar Napai.
Dari persimpangan ini, terus melalui jalan mini tar sejauh kira-kira 1.0
kilemeter untuk ke hartanah subjek. Hartanah subjek terletak di lapisan kedua
di sebelah selatan jalan mini tar tersebut. Persekitaran hartanah adalah
kawasan pertanian dengan majoriti ditanami dengan tanaman getah dan dusun
buah-buahan. Terdapat sebuah pondok binaan sementara yang digunakan sebagai
tempat menunggu/berehat di atas tanah berkenaan. Hartanah berkenaan merupakan Pegangan Selama-Lamanya dan berada
dalam Kawasan Rezab Melayu.

HARGA RIZAB : RM50,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : LIMA
PULUH RIBU SAHAJA)**NOTA
: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat
Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan
serta mengenal pasti dengan tepat hartanah
tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM50,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA PULUH RIBU SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DRAF sebanyak 10% daripada Harga Rizab iaitu RM5,000.00 (RINGGIT MALAYSIA
:
LIMA RIBU SAHAJA) atas nama MAJLIS AMANAH RAKYAT sebelum lelongan awam dimulakan. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad Pengenalan serta Sijil Kelahiran penawar (untuk pembeli individu) @
Borang 24, Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah
& Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat) hendaklah
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/10/2021, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 04 OKTOBER, 2022
. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH KUBANG
PASU
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. No. Tel : 04-702 8383, Fax : 04-702 8393.
(RUJ
:
PTKP/Q/10/2021, atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang
dilantik seperti di bawah :-


TETUAN MAZLINDA, AZLINA & Co.


Peguambela & Peguamcara


No. 12, Jalan Teratai Jingga 11,


Taman Teratai Jingga Fasa II,


Persiaran Sultan Abdul Hamid,


05050 Alor Setar,


Kedah Darul Aman.


Tel : 04-777 2351
Fax : 04-771 3179


[Ruj. : L/MAC/AS/146/20/MARA-AS/emaa]
Sr. Hj. CHE HAD BIN DHALI, BKM


Pelelong Berlesen Negeri Kedah Darul Aman


D/A CH AUCTIONEER,


No. 1558, Tingkat 1, Jalan Kota,


05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN.


Tel : 019-441 6988 (H/P) 04-735 5459 (Office),


Fax : 04-730 6209,


Ruj : IMG/AUCT/KED-PTKP/MARA-MAC/2022-007-CHD,


Email : srchehad459@yahoo.com


Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, LOT NO. 2825 GM 2255 MUKIM AH, DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate