Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, LOT NO. 3852 GM NO.3370 MUKIM PERING, JITRA, KEDAH - RM51,400

506 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.2569 HEKTAR/ 0.8927 RELONG
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: LOT NO. 3852, GM NO.3370, MUKIM PERING, 06000 JITRA, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM51,400
Bank: MAJLIS AMANAH RAKYAT
Tarikh Lelong: 07-06-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/9/2021
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988NO. LOT

:

Lot No. 3852NO. HAKMILIK
:
GM No. 3370MUKIM /DAERAH/NEGERI
:
MUKIM PERING /DAERAH KUBANG PASU/KEDAH DARUL AMANKELUASAN TANAH
:
0.2569 HektarPEGANGAN
:
SELAMA-LAMANYAKAWASAN RIZAB
:
PENGISYTIHARAN REZAB MELAYUPEMILIK BERDAFTAR

:
MOHAMAD NAJMUDDIN BIN OTHMAN
(NO. K/P : 870806-02-5565)
- 1/1 bahagian
KEGUNAAN TANAH
:
PertanianSYARAT NYATA

:

BendangSEKATAN KEPENTINGAN
:
TiadaCUKAI TAHUNAN
:
RM10.00BEBANAN
:
Digadaikan kepada MAJLIS AMANAH RAKYAT, KUALA LUMPUR, Perserahan No.
3040/2016. Gadaian menjamin wang pokok, didaftarkan pada 17 Ogos, 2016. Surat
Wakil : 10/2014ENDOSAN
:
Tiada


LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian bersyarat nyata “Bendang” yang dikenali sebagai Lot No. 3852, GM
No. 3370, Mukim Pering, Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 0.2569 Hektar. Hartanah ini terletak di Kubang Jejawi, Mukim Pering, iaitu lebih kurang
6.1 kilometer dari selatan Pekan Kodiang. Hartanah subjek terletak di lapisan
pedalaman dan boleh dihubungi/dimasuki dari Pekan Kodiang melalui Jalan Kodiang
– Sanglang lebih kurang 3.0 kilometer . Kemudian belok ke timur (selepas Stesen
Keretapi Kodiang) memasuki jalan ke Kampung Bukit Hantu lebih kurang 3.10
kilometer. Hartanah terletak di sebelah timur jalan tersebut. Secara amnya,
pembangunan kawasan sekitar hartanah adalah terdiri dari kawasan pertanian
(padi dua kali setahun) dan perkampungan. Di utara hartanah ialah Kampung Kandis dan Kampung Pering, di
selatan adalah Kampung Megat Dewa, di timur adalah Kampung Siputeh dan Kampung
Melele dan di barat adalah Kampung Bukit Hantu. Selain itu, terdapat Stesen
Keretapi Kodiang disebelah barat laut hartanah. Hartanah berkenaan merupakan Pegangan Selama-Lamanya dan berada
dalam Kawasan Rezab Melayu.HARGA RIZAB : RM51,400.00


(RINGGIT MALAYSIA : LIMA
PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS SAHAJA)**NOTA
: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat
Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan
serta mengenal pasti dengan tepat hartanah
tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM51,400.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan
yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu BANK DRAF sebanyak 10% daripada Harga Rizab iaitu
RM5,140.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA RIBU SATU RATUS EMPAT PULUH SAHAJA) atas nama MAJLIS AMANAH RAKYAT sebelum lelongan awam dimulakan. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad Pengenalan serta Sijil Kelahiran penawar (untuk pembeli individu) @
Borang 24, Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah
& Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat) hendaklah
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/9/2021, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 04 OKTOBER, 2022
. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH KUBANG
PASU
di Pejabat Tanah Kubang Pasu. No. Tel : 04-702 8383, Fax : 04-702 8393.
(RUJ
:
PTKP/Q/9/2021), atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang
dilantik seperti di bawah :-


TETUAN MAZLINDA, AZLINA & Co.


Peguambela & Peguamcara


No. 12, Jalan Teratai Jingga 11,


Taman Teratai Jingga Fasa II,


Persiaran Sultan Abdul Hamid,


05050 Alor Setar,


Kedah Darul Aman.


Tel : 04-777 2351
Fax : 04-771 3179


[Ruj. : L/MAC/AS/147/20/MARA-AS/emaa]
NUR AZWIENA BINTI MOHD ASSRUL HAFFIZ


Pelelong Berlesen Negeri Kedah Darul Aman


D/A AZW PERMATA ENTERPRISE,


No. 1558, Tingkat 3, Jalan Kota,


05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN.


Tel : 012-473 4545 (H/P) 04-735 5459 (Office),


Fax : 04-730 6209,


Ruj : IMG/AUCT/KED-PTKP/MARA-MAC/2022-006-AZW,


Email : azwiena5966@gmail.com


Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, LOT NO. 3852 GM NO.3370 MUKIM PERING, JITRA, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate