Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, PM 3239 LOT 11808 TEMPAT KAMPONG TANDOP, MUKIM TEKAI, DAERAH PADANG TERAP, - RM65,000

459 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 2.166 HEKTAR/ 7.527 RELONG
Daerah: Padang Terap
Alamat / Lokasi: PM 3239, LOT 11808, TEMPAT KAMPONG TANDOP, MUKIM TEKAI, DAERAH PADANG TERAP,
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM65,000
Bank: BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 07-12-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTPT/Q/08/2021
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988Hartanah berkenaan merupakan Tanah
Pertanian
yang dikenali dengan, Lot No. 11808, PM No. 3239, Tempat Kampung Tandop, Mukim Tekai, Daerah Padang Terap, Negeri Kedah Darul
Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih 2.166 Hektar (7.527 Relong). Hartanah ini terletak
di kawasan Kampung Tandop, Mukim Tekai,
Daerah Padang Terap, Kedah. Hartanah ini adalah merupakan pegangan Pajakan selama 99 tahun berakhir pada 02 Disember,
2094 dengan baki pajakan adalah 72 tahun dan berada dalam Kawasan Rezab Melayu.HARGA RIZAB : RM65,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : ENAM
PULUH LIMA RIBU SAHAJA)**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM65,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH LIMA RIBU SAHAJA) dan tertakluk
kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga
rizab iaitu RM6,500.00 (RINGGIT MALAYSIA : ENAM RIBU LIMA RATUS SAHAJA) atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan. Pastikan
Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar dan sijil lahir penawar
dimasukkan ke dalam sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTPT/Q/08/2021, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti lelongan
yang disediakan di Pejabat Tanah Padang Terap. Penyelesaian baki harga belian setelah ditolak dengan deposit 10%
daripada Harga Rizab hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit
sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH DAERAH PADANG
TERAP,
di Pejabat Tanah Daerah Padang Terap No. Tel
: 04-7028727, Fax : 04-7028747
. (RUJ
No. :
PTPT/Q/08/2021), atau Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah :-TETUAN ZAMRI,
ZAINI & NAZLIYAH


PEGUAMBELA & PEGUAMCARA


No. 3, Aras 2, Kompleks Perniagaan Utama


Sultanah Sambungan,


Lebuhraya Sultanah Bahiyah,


05150 Alor Setar,


Kedah Darul Aman.


Tel : 04-734 4298


(Ruj Tuan. : ZZN/AS/BPMB-AS/07/17).


NOR HASIMAH BINTI ABD MANAP


Pelelong Berlesen Negeri Kedah Darul Aman


D/A SHIMA AUCTIONEER,


No. 1558, Tingkat 1, Jalan Kota,


05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN.


No. Tel : 012-455 0084 (H/P) 04-735 5459 (Office/ Puan Sariah), No. Fax :
04-730 6209


[Ruj : IMG/AUCT/KED-PTPT/BPMB-ZZ&N/2022-037-NAM]


Email : shimahproperties@gmail.com


Website : www.lelongharta.my
Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, PM 3239 LOT 11808 TEMPAT KAMPONG TANDOP, MUKIM TEKAI, DAERAH PADANG TERAP, "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate