Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, PT 4132 HSM 1191 MUKIM JENERI, DAERAH SIK, KEDAH - RM27,000

749 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.86 HEKTAR/ 2.9885 RELONG
Daerah: Sik
Alamat / Lokasi: PT 4132, HSM 1191, MUKIM JENERI, 08200 DAERAH SIK, KEDAH
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM27,000
Bank: LEMBAGA KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI KEDAH
Tarikh Lelong: 28-12-2022 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: PTS(Q)4/2022
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988AKAN MENJUAL HARTANAH BERKENAAN SECARALELONGAN AWAMPADA HARI RABU, 28 DISEMBER, 2022PADA JAM 10.30 PAGIDI PERKARANGAN PEJABAT
DAERAH DAN TANAH SIK,08200 SIK, KEDAH DARUL
AMAN.

BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. HAKMILIK :
HSM
1191

NO. LOT :
PT 4132

MUKIM & DAERAH/NEGERI : Mukim Jeneri, Daerah
Sik, Negeri Kedah.

KELUASAN TANAH : 0.86 Hektar (2.9885 Relong)

PEGANGAN : Pajakan 99 tahun

TARIKH LUPUT PAJAKAN : 16 Jun
2106

KAWASAN RIZAB : Pengisytiharan Rezab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR
: MD NORADZI
BIN ZULKIFLI(No.
K/P : 5290292) - 1/1 bahagian

KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : GETAHi)
Tanah
yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklahditanam
dengan pokok-pokok getah. Walau bagaimanapuntanaman-tanaman
lain boleh juga ditanam di atas tanah inidengan
syarat pemilik tanah hendaklah memberitahuPentadbir Tanah Daerah dahulu akan
perukaran jenistanaman itu serta keluasan tanamannya.

ii)
Tidak lebih dari 1/15 bahagian daripada
kesemua tanah iniatau 2 hektar atau mana-mana yang kurang
boleh digunakanuntuk bangunan-bangunan yang dibenarkan
oleh seksyen115(4) Kanun Tanah Negara. (Pindaan Akta
Tahun 1992)CUKAI TAHUNAN : RM26.00

SEKATAN KEPENTINGAN : Ditegah dibuat
sebarang perkiraan kecuali gadaian di dalamtempoh
10 tahun, dikira dari tarikh daftar Surat Hakmilikmelainkan dengan kebenaran Menteri Besar Kedah.

BEBANAN : Digadaikan kepada LEMBAGA
KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADIberujukan:- Perserahan
No. 1222/2015.Bertarikh : 22 Disember 2022

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan
merupakan Tanah ‘Pertanian’ syarat nyata Getah dikenali sebagai HSM 1191, PT
4132, Mukim Jeneri, Daerah Sik, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 0.86 Hektar (2.9885 Relong). Hartanah ini terletak di dalam
kawasan yang dikenali sebagai Sungai Senam, Mukim Jeneri, Daerah Sik, Kedah Darul Aman. Hartanah ini merupakan Pegangan Pajakan
selama 99 Tahun akan tamat pada 16 Jun 2106 (ia mempunyai tempoh belum tamat
kira-kira 84 tahun) dan berada dalam Kawasan
Simpanan Melayu
.HARGA RIZAB :RM27,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : DUA
PULUH TUJUH RIBU SAHAJA)
**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM27,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH TUJUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk
kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar
yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab iaitu (RM2,700.00) RINGGIT MALAYSIA : DUA RIBU TUJUH
RATUS SAHAJA
) dalam bentuk Bank Draf atas nama LEMBAGA KEMAJUAN
PENANAM-PENANAM PADI KEDAH
sebelum lelongan awam dimulakan. Pastikan Deraf Bank
10% dan salinan kad pengenalan penawar dan sijil lahir penawar dimasukkan ke
dalam sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTS(Q)4/2022, di bahagian atas sebelah kiri sampul
surat itu . Sampul surat yang telah
digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti lelongan yang disediakan di Pejabat
Tanah Sik. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar
oleh pembeli dalam
tempoh 120 hari dari
tarikh jualan tidak lewat dari
tarikh 26 APRIL, 2023 kepada LEMBAGA KEMAJUAN
PENANAM-PENANAM PADI KEDAH.
Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH SIK, KEDAH
DARUL AMAN. (Tel : 04-7028898)
No. Ruj: PTS(Q)4/2022 Unit Lelongan atau Peguam dan Pelelong yang di
lantik seperti di bawah
:


TETUAN
LEMBAGA KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI KEDAH


Tingkat 2, Bangunan Dato’ Haji Ali Ismail,


Jalan Tunku Ibrahim,


05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN .


Tel : 04-7313850


(Ruj Tuan : LKPPK.MG61/2015-Sik(16)

NOR
HASIMAH BINTI ABD MANAP


PELELONG
BERLESEN NEGERI KEDAH


D/A
: SHIMA AUCTIONEER


No.
1558, Tingkat 3, Jalan Kota,


05000
Alor Setar, Kedah Darul Aman.


Tel :
012-4550084 / 04-7355459


Fax
: 04-7306209,


E-mail : shimahproperties@gmail.com


(Ruj Kami
: IMG/AUCT/KED-PTS/LKPPK/2022-042-nam)Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, PT 4132 HSM 1191 MUKIM JENERI, DAERAH SIK, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate