Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, PT 703 HSM 492 MUKIM DERANG, DAERAH POKOK SENA, KEDAH - RM70,000

794 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 1.1885 Hektar/ 2.9368 Ekar
Daerah: Pokok Sena
Alamat / Lokasi: PT 703, HSM 492, MUKIM DERANG, DAERAH POKOK SENA, 06400 KEDAH
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM70,000
Bank: BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 18-11-2020 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTPS/Q/6/2015
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Pertanian, PT 703 HSM 492 MUKIM DERANG, DAERAH POKOK SENA, KEDAH  Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian dikenali


sebagai HSM No. 492, PT No. 703, Mukim Derang, Daerah Pokok Sena, Negeri Kedah


Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 1.1885 Hektar / 2.9368 Ekar / 4.2 Relong/ 127,927 Kaki persegi.HARGA RIZAB : RM70,000.00
RINGGIT MALAYSIA : TUJUH


PULUH RIBU SAHAJA)


** NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat


carian Hakmilik secara rasmi di PejabatTanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal


pasti dengan tepathartanah


tersebut sebelum jualan lelong


dijalankan.

Hartanah


tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM70,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan


Jualan. Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab iaitu


RM7,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RIBU


SAHAJA
) dalam bentuk Bank Draf atas nama BANK PERTANIAN


MALAYSIA BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90%


hendaklah dibayar oleh


pembeli dalam tempoh 120 hari dari


tarikh jualan. Jika


gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.Untuk


keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR


TANAH POKOK SENA, KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-702 8222) No. Ruj : PTPS/Q/6/2015 Unit Lelongan

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Pertanian, PT 703 HSM 492 MUKIM DERANG, DAERAH POKOK SENA, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate