Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, P.T 703, HSM 492 Tempat Bukit Hijau, Mukim Derang , Pokok Sena, Kedah - RM124,000

441 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 1.1885 Hektar / 2.9368Ekar/ 4.1299 Relong
Daerah: Pokok Sena
Alamat / Lokasi: P.T 703, HSM 492, Tempat Bukit Hijau, Mukim Derang , Pokok Sena, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM124,000
Bank: BANK PERTANIAN MALAYSIA MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 30-04-2019 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTPS/Q/6/2015
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Tanah Pertanian, P.T 703, HSM 492  Tempat Bukit Hijau, Mukim Derang , Pokok Sena, Kedah Picture


Hartanah berkenaan merupakan tanah Pertanian bersyarat Dusun dikenali sebagai PT No. 703, HSM 492, Tempat Bukit Hijau, Mukim Derang , Daerah
rnPokok Sena, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
rnmempunyai keluasan tanah lebih kurang 1.1885 Hektar/ 4.1299 Relong. Ianya merupakan tanah Pajakan 99 Tahun dengan tempoh pajakan berakhir pada 27 Mei 2104 Berbaki 85 tahun .
Ianya berada di Kawasan Simpanan Melayu.

Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM124,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SERATUS DUA PULUH EMPAT RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada
syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang
berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab RM12,400.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA BELAS RIBU EMPAT RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan.
Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah
dibayar oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari dari
tarikh jualan. Jika
gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH POKOK SENA, KEDAH DARUL AMAN. (Tel : 04-782 2192 / 2198/ 2199) No. Ruj: PTPS/Q/6/2015


Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, P.T 703, HSM 492 Tempat Bukit Hijau, Mukim Derang , Pokok Sena, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate