Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, RTP Padang Besar, Mukim Jeneri, Daerah Sik, Sik, Kedah - RM320,000

457 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 2.9921 Hektar/ 10.398 Relong
Daerah: Sik
Alamat / Lokasi: RTP Padang Besar, , Mukim Jeneri, , Daerah Sik, 08200 Sik, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM320,000
Bank: Bank Pertanian Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 17-10-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTS/Q/2/201
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Tanah Pertanian, RTP Padang Besar,  Mukim Jeneri,  Daerah Sik, Sik, Kedah PictureTanah Pertanian, RTP Padang Besar,  Mukim Jeneri,  Daerah Sik, Sik, Kedah PictureTanah Pertanian, RTP Padang Besar,  Mukim Jeneri,  Daerah Sik, Sik, Kedah Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebidang “Tanah Pertanian” bersyarat nyata “Tanaman Getah” yang dikenali sebagai Lot No. 3254, PM 30,

Mukim Jeneri, Daerah Sik, Negeri Kedah

Darul Aman
dan mempunyai

keluasan tanah lebih kurang 2.9921 Hektar / 10.398

Relong
. Hartanah ini terletak

di kawasan RTP Padang Besar, Mukim Jeneri, Daerah Sik, Kedah Darul Aman. Ianya

terletak kira-kira 19.4 kilometer dari Pekan Jeniang. Hartanah boleh diakses

dari pekan jeniang melalui Jalan Jeniang-Sik. Hartanah merupakan Tanah Pajakan 99 tahun dan berakhir 8 Julai 2088 (berbaki 70 tahun).

HARGA RIZAB : RM320,000.00(RINGGIT MALAYSIA : TIGA

RATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA)

**NOTA

: Bakal pembeli adalah dinasihatkan

agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat
Tanah dan memeriksa semua tanggungan,

bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah
tersebut

sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah

tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM320,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS

DUA PULUH RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada

syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar

yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada Harga Rizab iaitu RM32,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TIGA PULUH DUA RIBU SAHAJA) atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD sebelum

lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka

perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai selepas lelongan tersebut

. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad

pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci

x 9 inci dengan mencatatkan No : PTS/Q/2/2016, di bahagian atas

sebelah kiri sampul surat itu . Sampul

surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan

di Pejabat Tanah Daerah Sik. Penyelesaian baki

harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh

120

hari
dari tarikh jualan selewat-lewatnya

pada 14 Februari, 2019 . Jika

gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, RTP Padang Besar, Mukim Jeneri, Daerah Sik, Sik, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate