Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1½ Tingkat, LOT 3716, GM 2371 LANGKAWI, KEDAH - RM44,800

820 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1½ Tingkat
Keluasan: 113 meter persegi / 1,216 kaki persegi
Daerah: Langkawi
Alamat / Lokasi: LOT 3716, GM 2371, LANGKAWI, 07000 KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM44,800
Bank: CIMB BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 18-08-2020 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTL/Q/18/2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1½ Tingkat, LOT 3716, GM 2371  LANGKAWI, KEDAH PictureTeres 1½ Tingkat, LOT 3716, GM 2371  LANGKAWI, KEDAH PictureTeres 1½ Tingkat, LOT 3716, GM 2371  LANGKAWI, KEDAH Picture


Hartanah berkenaan
dikenali sebagai GM No. 2371, Lot No. 3716, Mukim Ulu
Melaka, Daerah Langkawi, Negeri Kedah Darul Aman.
Ianya merupakan Tapak
Bersyarat Bangunan
untuk Pembangunan
Rumah Teres Kos Sederhana
yang kini telah dibina dengan Sebuah Rumah Teres Satu Setengah (11/2) Tingkat tetapi pembinaannya telah terbengkalai. Hartanah ini mempunyai
keluasan tanah lebih kurang 113 Meter Persegi (1,216 kaki persegi). Ianya terletak dalam kawasan perumahan Taman Sentosa, Jalan Mata Ayer, 07000
Langkawi, Kedah Darul Aman
yang berjarak lebih kurang 8.4 km daripada Barat Pekan Kuah. Hartanah berkenaan berstatus Pegangan Selama-lamanya dan berada
dalam Kawasan Rizab Melayu.HARGA RIZAB : RM44,800.00


(RINGGIT MALAYSIA : EMPAT
PULUH EMPAT RIBU LAPAN RATUS SAHAJA)


NOTA :Bakal pembeli adalah
dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan
memeriksa semua tanggungan, bebanan serta kenalpasti dengan tepat hartanah
tersebut sebelum jualan lelong.

Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM44,800.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT PULUH EMPAT RIBU LAPAN RATUS SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang
dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK
sebanyak 10% daripada Harga Rizab
iaitu RM4,480.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RIBU EMPAT RATUS LAPAN PULUH SAHAJA) atas nama CIMB BANK BERHAD sebelum lelongan awam
dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka perbedaan harga 10%
hendaklah dijelaskan secara tunai atau deraf bank selepas lelongan tersebut .
Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga
Rizab dan bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Deraf
Bank hendaklah dibuat atas nama CIMB
BANK BERHAD.
Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar
hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No
:
PTL/Q/18/2019,
di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Langkawi.
Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan. Jika
gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH LANGKAWI
di Pejabat Tanah Langkawi.
No. Tel : 04-702 9265/66, Fax : 04-702
9267
. (Rujukan
:
PTL/Q/18/2019), atau
PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang
Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1½ Tingkat, LOT 3716, GM 2371 LANGKAWI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate