Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 123 Jalan Marina Jaya 5 Taman Marina Jaya, Jalan Kuala Kedah, Sungai Petani - RM117,450

290 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 meter persegi, (1,100 kaki persegi)
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: No. 132, Jalan Marina Jaya 5, Taman Marina Jaya, Jalan Kuala Kedah, 06600 Sungai Petani
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM117,450
Bank: BANK SIMPANAN NASIONAL
Tarikh Lelong: 10-03-2021 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/Q/92/2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084Hartanah berkenaan
merupakan Rumah Teres 1 Tingkat (Lot Tengah) yang dikenali sebagai GM 5271, Lot 60997, Bandar Kuala Kedah, Daerah Kota
Setar, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan
tanah lebih kurang 102 meter persegi, (1,100 kaki persegi) dan beralamat di No. 132, Jalan Marina Jaya 5, Taman Marina Jaya, Jalan Kuala
Kedah, 06600 Kuala Kedah, Negeri Kedah Darul Aman.

Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga
Rizab
sebanyak RM117,450.00 (RINGGIT
MALAYSIA :
SERATUS TUJUH BELAS RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH SAHAJA) dan tertakluk kepada
syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang
berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab iaitu RM11,745.00
(RINGGIT MALAYSIA : SEBELAS RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA SAHAJA
) dalam
bentuk Bank Draf atas nama BANK SIMPANAN
NASIONAL
sebelum lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian
90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari
tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 08 JULAI, 2021 kepada BANK
SIMPANAN NASIONAL
. Jika gagal,
wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.


Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH KOTA
SETAR, KEDAH DARUL AMAN(Tel : 04-702 8118 / 734 2553) No. Ruj: PTKS/Q/92/2019 Unit Lelongan atau
Peguam dan Pelelong yang di lantik seperti di bawah:Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 123 Jalan Marina Jaya 5 Taman Marina Jaya, Jalan Kuala Kedah, Sungai Petani "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate