Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 162 Lorong Lembah Permai 1/4 Taman Lembah Permai, Sg. Lalang, Bedong, Kedah - RM52,650

1038 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 METER PERSEGI/1200 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 162, Lorong Lembah Permai 1/4, Taman Lembah Permai, Sg. Lalang, 08100 Bedong, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM52,650
Bank: Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 28-05-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/Q/198/2016
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 162 Lorong Lembah Permai 1/4 Taman Lembah Permai, Sg. Lalang, Bedong, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 162 Lorong Lembah Permai 1/4 Taman Lembah Permai, Sg. Lalang, Bedong, Kedah Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Satu Tingkat Kos Rendah.
Ianya didirikan di atas tanah bersyarat ‘bangunan’ yang dikenali sebagai Lot No. 32528 (dahulunya dikenali sebagai
PT 58328), GM 984 (dahulunya dikenali sebagai HSM 1396), Bandar Sungai Lalang,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 111 Meter Persegi (1,200 Kaki Persegi). Hartanah ini beralamat
No. 162, Lorong Lembah Permai 1/4, Taman Lembah Permai, Sungai Lalang, 08100 Bedong,
Kedah Darul Aman
. Hartanah ini adalah merupakan pegangan Selama-lamanya dan merupakan lot yang
diperuntukkan untuk Orang Melayu sahaja.

HARGA RIZAB : RM52,650.00


(RINGGIT MALAYSIA : LIMA
PULUH DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SAHAJA)

**Nota : Bakal-bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat Tanah dan
memeriksa hartanah tersebut sebelum Jualan
Lelong.
Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM52,650.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA PULUH
DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SAHAJA)
dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10% daripada harga rizab RM5,265.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH LIMA SAHAJA)
atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA
BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga semasa
lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai selepas
lelongan tersebut. Bayaran deposit 10%
berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%)
yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas nama BANK
KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD.
Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad
pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKM/Q/198/2016, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Kuala Muda. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit
sebanyak 10% akan dirampas.Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH KUALA
MUDA
di Pejabat Tanah Kuala Muda No. Tel : 04-421 2122 / 2014, Fax : 04-422
0002
. (RUJ : PTKM/Q/198/2016), atau PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah :-

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 162 Lorong Lembah Permai 1/4 Taman Lembah Permai, Sg. Lalang, Bedong, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate