Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 180, Jalan Merbau 1, Taman Merbau, Changlun, Kedah - RM198,000

813 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi / (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: No. 180, , Jalan Merbau 1,, Taman Merbau, 06010 Changlun, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM198,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 31-12-2020 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/3/2020
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 180,  Jalan Merbau 1, Taman Merbau, Changlun, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 180,  Jalan Merbau 1, Taman Merbau, Changlun, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 180,  Jalan Merbau 1, Taman Merbau, Changlun, Kedah PictureHartanah berkenaan merupakan Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat (Unit Tengah) di
atas Tanah Syarat “Bangunan” yang dikenali sebagai No. PT 1916, HSM 3514, Bandar Changloon, Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 130 meter persegi / (1,400 kaki persegi). Hartanah ini terletak di dalam
kawasan yang dikenali sebagai Taman
Merbau
, beralamat di No. 180, Jalan
Merbau 1, Taman Merbau, 06010 Changloon, Kedah Darul Aman
. Ianya merupakan Pegangan Selama-lamanya
dan berada dalam Pengisytiharan Rezab
Melayu.


Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu Harga Rizab sebanyak RM198,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
SEMBILAN PULUH LAPAN RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada syarat- syarat
jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat
dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK
DERAF
sebanyak 10% daripada Harga Rizab sebanyak RM19,800.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN BELAS RIBU LAPAN RATUS SAHAJA)
atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
SEKTOR AWAM
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga
semasa lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai
selepas lelongan tersebut. Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan
bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Bank Deraf
hendaklah dibuat atas nama LEMBAGA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad
Pengenalan berserta Sijil Lahir Penawar
hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/3/2020, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan selewat-lewatnya pada 29
APRIL, 2021
. Jika gagal, wang
deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH KUBANG PASU di Pejabat Tanah
Kubang Pasu. No. Tel : 04-702 8383, Fax
: 04-702 8393
. (RUJ : PTKP/Q/3/2020), atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN
yang dilantik: Nor Hasshimah Abd Manap (0124550084)

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 180, Jalan Merbau 1, Taman Merbau, Changlun, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate