Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 233 Jalan Barat 7 Taman Sri Indah,Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar - RM135,000

546 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 125 meter persegi (1,345 kaki persegi)
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: No. 233, Jalan Barat 7, Taman Sri Indah,Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05050 Alor Setar
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM135,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 05-04-2021 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS(Q)14/2020
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 233 Jalan Barat 7 Taman Sri Indah,Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar PictureTeres 1 Tingkat, No. 233 Jalan Barat 7 Taman Sri Indah,Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar PictureTeres 1 Tingkat, No. 233 Jalan Barat 7 Taman Sri Indah,Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar Picture


Hartanah berkenaan merupakan Rumah Teres Satu Tingkat [Unit Tengah] yang dibina

di atas tanah bersyarat ‘bangunan’

yang dikenali sebagai
Lot 3636, GM 22885, Bandar Alor Setar, Daerah Kota Setar, Negeri Kedah

Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah seluas 125 meter persegi (1,345 kaki persegi) manakala keluasan lantai kasar Bangunan lebih kurang 73.39

meter persegi (790 kaki

persegi).
Hartanah ini terletak di dalam kawasan yang dikenali

sebagai Taman Sri Indah,
beralamat di No. 233, Jalan Barat 7, Taman Sri Indah, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05050

Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini terletak berhampiran dengan Institut Memandu

Ilmu Baru dan Kawasan Perindustrian Mergong Barrage
. Ianya merupakan pegangan Selama-lamanya dan berada di

dalam Kawasan Rezab Melayu.

Hartanah tersebut

akan dijual tertakluk kepada satu Harga

Rizab
sebanyak RM135,000.00 (RINGGIT

MALAYSIA :
SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SAHAJA)

dan

tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.

Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10% daripada Harga Rizab iaitu sebanyak RM13,500.00

(RINGGIT MALAYSIA : TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS SAHAJA
) atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum

lelongan awam dimulakan. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan

penawar dimasukkan ke dalam sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No

: PTKS/Q/14/2020
, di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul

surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan

di Pejabat Tanah Bandar Baharu. Penyelesaian baki harga belian setelah ditolak

dengan deposit 10% daripada Harga Rizab hendaklah dibayar oleh pembeli

dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit

sebanyak 10% akan dirampas.


Untuk keterangan lanjut, sila

berhubung dengan PENTADBIR TANAH KOTA

SETAR
di Pejabat Tanah Kota Setar. No. Tel : 04-7028118/ 04-734 2553, Fax : 04-730 0659. (Rujukan : PTKS/Q/14/2020), atau

Peguambela dan Peguamcara Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik

seperti di bawah :-Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 233 Jalan Barat 7 Taman Sri Indah,Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate