Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 42, Lorong Mahsuri 3 Taman Mahsuri, Jalan Ayer Hangat, Langkawi, Kedah - RM235,000

202 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 METER PERSEGI /1,195 KAKI PERSEGI
Daerah: Langkawi
Alamat / Lokasi: No. 42,, Lorong Mahsuri 3, Taman Mahsuri, Jalan Ayer Hangat, 07000 Langkawi, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM235,000
Bank: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 12-06-2023 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTL/Q/4/2022
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084NO. HAKMILIK : GM No. 2692 (dahulunya GM 1168)

NO. LOT : Lot No. 3218

MUKIM & DAERAH/NEGERI : Bandar Kuah (dahulunya Mukim Kuah), DaerahLangkawi,
Negeri Kedah Darul Aman.

KELUASAN TANAH : 111
meter persegi (1,195 kaki persegi)

PEGANGAN : Selama-lamanya

KAWASAN REZAB : Pengisytiharan
Rezab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR
: ZAMZAIMI BIN MOHAMMAD(NO.
K/P : 660101-02-6781/A0310156)

KEGUNAAN TANAH : Bangunan

SYARAT NYATA : Tanah yang terkandung dalam
hakmilik ini hendaklahdigunakan
sebagai tapak satu bangunan untuk kediamansahaja

CUKAI TAHUNAN : RM45.00

SEKATAN KEPENTINGAN : Ditegah tuan tanah membuat
sebarang perkiraan (dealings) di atas tanah yang hendak dimajukan sebagai tapak
kediaman itu melainkan tuan tanah bina dan pelihara simpanan jalan itu dan
taruh batu dan tar menurut taraf Jabatan
Kerja Raya, serta perbuat parit-parit dengan sepuas hati Penguasa Tempatan dan
Jabatan Kerja Raya atau ada jaminan daripada Penguasa Tempatan dan Jabatan
Kerja Raya bahawa jalan-jalan dan parit-parit itu dapat disempurnakan.

BEBANAN : Digadaikan
kepada BANK KERJASAMA RAKYATMALAYSIA
BERHAD
, Berujukan Perserahan Nombor :290/2002, Gadaian menjamin wang Pokok, Didaftarkanpada
: 8 April 2002 .Suratkuasa
Wakil : 85/200054/2000

ENDORSAN
: No. Perserahan F19757/1998 LOT UNTUK ORANG MELAYU

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebuah Rumah Teres Satu Tingat (Unit Tepi).
Hartanah tersebut bersyarat ‘Bangunan’ yang dikenali sebagai GM No. 2692
(dahulunya GM 1168),
Mukim Kuah, LOT No. 3218, Bandar Kuah, Daerah
Langkawi, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih
kurang 111 Meter Persegi (1,195 kaki
persegi)
. Ianya
terletak dalam kawasan yang dikenali sebagai Taman Mahsuri, terletak kira-kira 3.4 km ke Utara Bandar Kuah,
beralamat di No. 42, Lorong Mahsuri 3, Taman Mahsuri,
Jalan Ayer Hangat, 07000 Langkawi, Kedah Darul
Aman).
Hartanah berkenaan adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya
dan berada dalam Kawasan Rizab Melayu dan Lot
Untuk Orang Melayu
.HARGA RIZAB : RM235,000.00


RINGGIT MALAYSIA : DUA
RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SAHAJA


**NOTA : Bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti
dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga
Rizab
sebanyak RM235,000.00 (RINGGIT
MALAYSIA : DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada
syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar
yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10%
daripada Harga Rizab iaitu RM23,500.00
(RINGGIT
MALAYSIA : DUA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
atas nama BANK
KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD
sebelum
lelongan awam dimulakan. Bayaran deposit 10%
berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%)
yang dibuat secara Deraf Bank hendaklah dibuat atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA
BERHAD
. Pastikan
Deraf Bank 10% dan salinan Kad Pengenalan serta Sijil Lahir Penawar hendaklah
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTL/Q/4/2022, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti lelongan yang
disediakan di Pejabat Tanah Langkawi. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 42, Lorong Mahsuri 3 Taman Mahsuri, Jalan Ayer Hangat, Langkawi, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate