87 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130.0643 meter persegi / 1400 kaki persegi
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: No. 49, Taman Seri Temin Fasa 2B, 06050 Bukit Kayu Hitam
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM100,000
Bank: Bank Islam Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 14-11-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/23/2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 49  Taman Seri Temin Fasa 2B, Bukit Kayu Hitam PictureTeres 1 Tingkat, No. 49  Taman Seri Temin Fasa 2B, Bukit Kayu Hitam PictureTeres 1 Tingkat, No. 49  Taman Seri Temin Fasa 2B, Bukit Kayu Hitam Picture


LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH :-


Hartanah berkenaan merupakan “Sebuah Rumah Teres 1 Tingkat Kos Sederhana) ” yang dikenali sebagai PT No. 1811, HSM No. 49, Tempat Bandar Baru Laka Temin, Bandar
Bukit Kayu Hitam, Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 130.0643 Meter Persegi / (1,400 kaki persegi). Ianya terletak di dalam kawasan yang dikenali
sebagai Taman Seri Temin Fasa 2B
dan beralamat di No. 49, Taman Seri
Temin Fasa 2B, 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
berada di Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB : RM100,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
RIBU SAHAJA)

**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.

Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM100,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
RIBU SAHAJA)
dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10% daripada Harga
Rizab RM10,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEPULUH
RIBU SAHAJA
) atas nama BANK
ISLAM MALAYSIA BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku
kenaikan harga semasa lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan
secara tunai selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki
keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas nama BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD. Pastikan
Bank Deraf 10% dan salinan kad pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/23/2019, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh
120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 12 MAC 2020 .
Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUBANG PASU
di Pejabat Tanah Kubang
Pasu. No. Tel : 04-918 3200 / 3201, Fax
: 04-917 0696
. (RUJ : PTKP/Q/23/2019), atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 49 Taman Seri Temin Fasa 2B, Bukit Kayu Hitam "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate