Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 5893 Lorong Boria 2 Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah - RM80,000

544 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111.4837 meter persegi / 1,200 kai persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 5893, Lorong Boria 2, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM80,000
Bank: OCBC AL-AMIN BANK (M) BERHAD
Tarikh Lelong: 13-06-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/Q/110/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 5893 Lorong Boria 2 Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 5893 Lorong Boria 2 Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Setingkat Kos Rendah (Lot
Tengah)
yang dikenali sebagai HSM 11472, PT 17057, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri
Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan
tanah lebih kurang 111.4837
Meter Persegi (1,200 Kaki Persegi
). Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman
Ria Jaya
dan beralamat No. 5893, Lorong Boria 2, Taman Ria Jaya,
08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.


HARGA RIZAB: RM80,000.00


(RINGGIT MALAYSIA
: LAPAN PULUH RIBU SAHAJA)


**NOTA :
Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM80,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LAPAN PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan
yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan 10% daripada Harga
Rizab iaitu RM8,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : LAPAN RIBU SAHAJA) dalam bentuk Bank Draf atas nama OCBC Al-AMIN BANK (M) BERHAD sebelum
lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar
oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari
dari tarikh jualan
kepada OCBC Al-AMIN BANK (M) BERHAD. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad
Pengenalan berserta Sijil Lahir Penawar
hendaklah
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No
:
PTKM/Q/110/2018, di bahagian atas sebelah kiri sampul
surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti
surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kuala Muda. Penyelesaian baki harga
belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh
jualan selewat-lewatnya pada 10 Oktober,
2019
. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% kepada Pemegang Gadaian
akan dilucutkan dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di bawah Seksyen 267
Kanun Tanah Negara 1965.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-421 2122) No. Ruj :
PTKM/Q/110/2018 atau, PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupun
PELELONG BERLESEN
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 5893 Lorong Boria 2 Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate