Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 60 TAMAN BUNGA TANJUNG, MAHANG, KEDAH - RM48,000

906 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 METER PERSEGI/1200 KAKI PERSEGI
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: NO. 60, TAMAN BUNGA TANJUNG, 09500 MAHANG, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM48,000
Bank: Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 31-07-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTK/Q/120/2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 60  TAMAN BUNGA TANJUNG, MAHANG, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 60  TAMAN BUNGA TANJUNG, MAHANG, KEDAH Picture


Hartanah
berkenaan merupakan Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat
Kos Rendah (Lot Tengah) yang dibina di atas tanah
bersyarat ‘Bangunan’ yang dikenali sebagai No. Lot 1391,
yang dipegang di bawah No. GM 108, Pekan Mahang, Daerah Kulim, Negeri
Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih
kurang 111 meter persegi (1,200 kaki persegi) manakala
keluasan lantai kasar adalah lebih kurang 1,080 kaki persegi. Hartanah ini
terletak di dalam kawasan yang dikenali sebagai Taman Bunga Tanjung yang beralamat No. 60, Taman Bunga Tanjung, 09500 Mahang, Kedah Darul Aman. Hartanah
ini adalah merupakan Kawasan Simpanan Melayu.HARGA RIZAB : RM48,000.00


RINGGIT MALAYSIA :
EMPAT PULUH LAPAN RIBU SAHAJA)


**NOTA
: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa
semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut
sebelum jualan lelong dijalankan.Hartanah
tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM48,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT PULUH
LAPAN RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada
syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang
berminat dikehendaki mendepositkan 10%
daripada Harga Rizab iaitu RM4,800.00
RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RIBU LAPAN RATUS SAHAJA
) dalam bentuk Bank Draf nama BANK
KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan.
Penyelesaian baki harga belian 90%
hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan selewat-lewatnya pada 27 NOVEMBER, 2018 kepada BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD. Jika
gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KULIM, KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-490 7309 / 4522) No. Ruj:
PTK/Q/120-2017
Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 60 TAMAN BUNGA TANJUNG, MAHANG, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate