Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 67, Lorong Berkat 4, Taman Berkat,, Padang Serai - RM58,500

2639 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 meter persegi (1,098 kaki persegi)
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 67,, Lorong Berkat 4,, Taman Berkat,, 09000 Padang Serai
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM58,500
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 24-09-2014 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: PTK/Q/112/2013
Contact name: Sharifah Sallina Syed Hashim
Telefon: 01115288344LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH :-Hartanah berkenaan
merupakan sebuah rumah teres satu tingkat
(lot tengah)
yang terletak di dalam Kawasan Perumahan yang dikenali sebagai
Taman Berkat, Padang Serai, Kulim. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 102 meter
persegi (1,098 kaki persegi.
Hartanah
ini beralamat No. 67, Lorong Berkat 4, Taman Berkat, 09400 Padang Serai, Kedah Darul
Aman.
Hartanah ini terletak di luar Kawasan Simpanan Melayu.HARGA
REZAB :
RM58,500.00(RINGGIT
MALAYSIA : LIMA PULUH LAPAN RIBU LIMA RATUS SAHAJA)SYARAT-SYARAT
TAWARAN LELONG

1) Harga sehabis
rendah bagi maksud lelong ialah RM58,500.002) Pihak yang membuat
tawaran yang paling tinggi sekali akan dibenar tangkap lelong ini.3) Pihak yang hendak
memasuki tawaran lelong ini dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu deraf bank sebanyak 10% daripada harga rizab yang
ditetapkan dan jika berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka berbezaan harga
rizab 10% itu hendaklah dijelaskan selepas lelongan tersebut. Bayaran deposit 10% dan bayaran baki keseluruhan harga
tawaran yang dibuat secara deraf bank
hendaklah atas nama “MALAYAN BANKING BERHAD”.
Pastikan deraf bank 10% dan salinan
kad pengenalan
penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat
berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail (PTK/Q/112-2013)
di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu. Sampul surat yang telah digam
hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Di Perkarangan Zon C, Pejabat Tanah Kulim,
Kedah Darul Aman
.4) Baki keseluruhan
harga tawaranPenyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dijelaskan dalam
tempoh 120 hari dari tarikh lelongan.
Tarikh akhir bayaran ialah pada 21.01.2015.5) Jika gagal
menjelaskan baki harga pembelian, wang pertaruhan sebanyak 10% akan dirampas
dilucuthak di bawah seksyen 267A dan tanah akan dilelong semula.6) Syarat-syarat yang
lain akan diberitahu pada hari lelongan atau boleh didapati daripada Pelelong
Berdaftar, Peguam atau Pentadbir Tanah.

Contact Sharifah Sallina Syed Hashim
" Teres 1 Tingkat, No. 67, Lorong Berkat 4, Taman Berkat,, Padang Serai "

Phone: 01115288344

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate