Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 777, Lorong Desa Makmur 13/4 Taman Desa Makmur III, Lunas, Kedah - RM100,000

383 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 143 meter persegi (1,539 kaki persegi)
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 777, , Lorong Desa Makmur 13/4, Taman Desa Makmur III, 09600 Lunas, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM100,000
Bank: CIMB BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 23-11-2017 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTK/Q/23-2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 777,  Lorong Desa Makmur 13/4 Taman Desa Makmur III, Lunas, Kedah  PictureTeres 1 Tingkat, No. 777,  Lorong Desa Makmur 13/4 Taman Desa Makmur III, Lunas, Kedah  Picture


Hartanah tersebut akan dijual
tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM100,000.00
(RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS RIBU SAHAJA)
dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10%
daripada harga rizab

iaitu RM10,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEPULUH RIBU SAHAJA) atas nama CIMB
BANK BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga
semasa lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai
selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit 10%
berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%)
yang dibuat secara Deraf Bank hendaklah dibuat atas nama CIMB BANK BERHAD. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad
pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTK/Q/23/2017, di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat itu . Sampul surat
yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di
Pejabat Tanah Kulim. Penyelesaian
baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh jualan (tarikh akhir bayaran
ialah pada 22 Mac, 2018. Jika gagal,
wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila
berhubung dengan PENTADBIR TANAH KULIM di
Pejabat Tanah Kulim No. Tel : 04-4907309/4904522, Fax : 04-4906227. (RUJ : PTK/Q/23/2017), atau PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti
di bawah :-

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 777, Lorong Desa Makmur 13/4 Taman Desa Makmur III, Lunas, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate