Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 802 JALAN AMAN 8 TAMAN AMAN , ANAK BUKIT, ALOR SETAR, KEDAH - RM141,300

591 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 METER PERSEGI /1,195 KAKI PERSEGI
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: NO. 802, JALAN AMAN 8, TAMAN AMAN , ANAK BUKIT, 06550 ALOR SETAR, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM141,300
Bank: MAJLIS AMANAH RAKYAT
Tarikh Lelong: 21-09-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/Q/03/2021
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK
:
GM 1433

NO. LOT
:
Lot 1853

BANDAR/DAERAH/NEGERI
:
Bandar Anak
Bukit, Daerah Kota Setar, Negeri Kedah

KELUASAN TANAH
:
111 meter persegi, (1,195 kaki
persegi)

TARAF PEGANGAN
:
Selama-lamanya

PEMILIK
BERDAFTAR
:
WAN NORAINI
BINTI YIM


(No. K/P : 610219-02-5524)
- 1/1 bahagianKEGUNAAN TANAH
:
Bangunan


SYARAT NYATA:Rumah Berderet


Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah
digunakan sebagai tapak satu bangunan kediaman sahaja
CUKAI
TAHUNAN

:

RM60.00
KAWASAN REZABSEKATAN KEPENTINGAN

::

Pengisytiharan Rezab MelayuTiada
BEBANAN
:Digadaikan
kepada MAJLIS AMANAH RAKYAT di
bawah Perserahan No. 5645/2008 di daftarkan pada
17 OGOS, 2008
LOKASI DAN PERIHAL
HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebuah Rumah Teres Setingkat Kos Rendah
(Unit Tengah)
dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan’
yang dikenali sebagai GM 1433, Lot 1853, Bandar Anak Bukit, Daerah Kota
Setar, Negeri Kedah.
Hartanah ini mempunyai keluasan
tanah seluas
111
meter persegi, (1,195 kaki persegi)
. Hartanah ini terletak di dalam kawasan yang dikenali sebagai Taman Aman dan beralamat di No. 802, Jalan Aman 8, Taman Aman, Anak Bukit, 06550 Alor Setar, Kedah
Darul Aman
. Hartanah ini merupakan pegangan
Selama-lamanya
dan berada di bawah kawasan Rezab Melayu.

HARGA RIZAB : RM141,300.00


RINGGIT MALAYSIA : SATU
RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TIGA RATUS SAHAJA
** NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik
secara rasmi di Pejabat Tanah
dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebutsebelum
jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM141,300.00 (RINGGIT
MALAYSIA:
SATU RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TIGA RATUS SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga
rizab iaitu RM14,130.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT BELAS RIBU SERATUS TIGA PULUH SAHAJA)
atas
nama MAJLIS AMANAH RAKYAT sebelum
lelongan awam dimulakan. Pastikan Deraf
Bank 10% dan salinan kad pengenalan serta sijil lahir penawar
dimasukkan ke
dalam sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTKS(Q) 03/2021, di bahagian atas sebelah kiri sampul
surat itu . Sampul surat yang telah
digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti lelongan yang disediakan di Pejabat
Tanah Kota Setar. Penyelesaian baki
harga belian setelah ditolak dengan deposit 10% daripada Harga Rizab hendaklah
dibayar oleh pembeli dalam
tempoh 120 hari dari tarikh
jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-7028118/7342553) No. Ruj : PTKS/Q/03/2021 Unit Lelongan

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, NO. 802 JALAN AMAN 8 TAMAN AMAN , ANAK BUKIT, ALOR SETAR, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate