Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 808 TAMAN AMAN, ANAK BUKIT, ALOR SETAR - RM130,000

919 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi/ 1,195 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: NO. 808, TAMAN AMAN, ANAK BUKIT, 06550 ALOR SETAR
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM130,000
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 25-04-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/145/2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 808  TAMAN AMAN, ANAK BUKIT, ALOR SETAR PictureTeres 1 Tingkat, NO. 808  TAMAN AMAN, ANAK BUKIT, ALOR SETAR Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIK

No. Lot : Lot 1856No. Hakmilik : GM 1436Mukim/Daerah/Negeri : Bandar Anak Bukit/Kota Setar/Kedah DarulAmanKeluasan Tanah : 111 Meter Persegi (1,195


Kaki Persegi)Cukai Tanah : RM45.00Pegangan : Selama-lamanyaKawasan Rizab : Pengisytiharaan Rezab MelayuKegunaan Tanah : BangunanSyarat Nyata : Rumah BerderetTanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan


sebagai tapaksatu


bangunan kediaman sahaja.

Sekatan Kepentingan : Tiada

Pemilik berdaftar : KHAIRUL HOSZAINI BIN ARIFFIN (No.


Tentera: 826044)No. K/P:


800114-08-6531
1/1 bahagianBebanan : Dicagarkan kepada MALAYAN


BANKING BERHAD,No sykt:3813-K,


melalui No. Perserahan 2346/2007. Gadaian menjamin Wangpokok.Didaftarkan pada 6 Mei 2007.Endosen


: Tiada

LOKASI / PERIHAL


HARTANAH

Hartanah ini


adalah Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat


Lot Tengah
. Hartanah ini terletak di Taman


Aman
Anak Bukit. Hartanah ini beralamat


di No. 808, Taman Aman (Anak Bukit), 06550


Alor Setar, Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan 111 Meter Persegi (1,195 Kaki Persegi).


Hartanah ini merupakan Kawasan Simpanan


Melayu
.

HARGA RIZAB: RM130,000.00 (Ringgit


Malaysia: SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA)SYARAT-SYARAT TAWARAN LELONG

1) Harga sehabis rendah bagi maksud lelong ialah RM130,000.00

2) Pihak yang membuat tawaran yang paling tinggi sekali akan


dibenar tangkap lelong ini.

3) Pihak yang hendak memasuki tawaran lelong ini dikehendaki


mendepositkan terlebih dahulu deraf bank sebanyak 10% dari harga rizab sebanyak


(RM13,000.00) yang ditetapkan dan jika


berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka perbezaan harga rizab 10% itu hendaklah


dijelaskan selepas lelongan tersebut. Bayaran deposit 10% dan bayaran baki keseluruhan


harga tawaran yang dibuat secara deraf bank hendaklah atas nama“MALAYAN BANKING BERHAD”. Pastikan deraf


bank 10% dan salinan Kad Pengenalan penawar hendaklah dimasukkan kedalam sampul


surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail (PTKS/Q/145/2017) di bahagian atas sebelah


kiri sampul surat itu. Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan kedalam


peti surat yang disediakan di Perkarangan


Pejabat Tanah Kota Setar, Kedah Darul Aman.

4)


Baki keseluruhan


harga tawaran hendaklah dijelaskan dalam tempoh 120 hari dari tarikh lelongan iaitu 22 Ogos 2018.

5) Jika gagal menjelaskan baki harga pembelian, wang pertaruhkan


sebanyak 10% akan dirampas dan dilucut hak di bawah Seksyen 267A dan hartanah ini


akan dilelong semula.

6) Syarat-syarat yang lain akan diberi ketahui pada hari lelongan


atau boleh didapati daripada Pelelong Berdaftar, Peguam atau Pentadbir


Tanah.Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 808 TAMAN AMAN, ANAK BUKIT, ALOR SETAR "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate