Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO.111 JALAN HARMONI 4/1, TAMAN HARMONI, BEDONG, KEDAH - RM70,000

82 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 METER PERSEGI / 1,100 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO.111, JALAN HARMONI 4/1, , TAMAN HARMONI, 08100 BEDONG, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM70,000
Bank: HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 30-10-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/Q/10/2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, NO.111 JALAN HARMONI 4/1,  TAMAN HARMONI, BEDONG, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO.111 JALAN HARMONI 4/1,  TAMAN HARMONI, BEDONG, KEDAH Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Setingkat Kos Rendah (Lot
Tengah) yang telah diubahsuai & dibuat penambahan
yang dikenali sebagai GM 986, Lot 196 Seksyen 11, Bandar Bedong,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini
mempunyai keluasan tanah lebih kurang 102 Meter Persegi (1,100 Kaki Persegi). Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman
Harmoni
dan beralamat No. 111, Jalan Harmoni 4/1, Taman Harmoni,
08100 Bedong, Kedah Darul Aman.


HARGA RIZAB: RM70,000.00


(RINGGIT MALAYSIA
: TUJUH PULUH RIBU SAHAJA)


**NOTA :
Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM70,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TUJUH PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan
yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan 10% daripada Harga
Rizab iaitu RM7,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RIBU SAHAJA) dalam bentuk Bank Draf atas nama HSBC BANK MALAYSIA BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan.
Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah
dibayar oleh
pembeli dalam tempoh 120
hari
dari tarikh jualan
kepada HSBC BANK MALAYSIA BERHAD. Pastikan Bank Deraf 10% dan Salinan Kad
Pengenalan berserta Sijil Lahir Penawar
hendaklah
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No
:
PTKM/Q/10/2019, di bahagian atas sebelah kiri sampul
surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti
surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kuala Muda. Penyelesaian baki harga
belian 90% hendaklah dibayar oleh
pembeli dalam tempoh
120 hari dari tarikh
jualan selewat-lewatnya pada 27 Februari,
2020
. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% kepada Pemegang Gadaian
akan dilucutkan dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di bawah Seksyen 267
Kanun Tanah Negara 1965.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, NO.111 JALAN HARMONI 4/1, TAMAN HARMONI, BEDONG, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate