Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO.97 LORONG RHU 2/4 TAMAN RHU , TIKAM BATU, KEDAH - RM200,000

539 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 370 METER PERSEGI/ 3,983 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO.97, LORONG RHU 2/4, TAMAN RHU , 08600 TIKAM BATU, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM200,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 18-08-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/Q/53/2021
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988NO. HAKMILIK : GM 408 (Dahulunya HSM 95/91)

NO. LOT :
Lot
2178, (Dahulunya PT No. 18228

MUKIM /DAERAH/ : Mukim Pekula / Kuala Muda/ Kedah Darul AmanNEGERI

KELUASAN TANAH : 370 Meter
Persegi (3,983 Kaki Persegi)

PEGANGAN : Selama-lamanya

AWASAN RIZAB : PENGISYTIHARAN
REZAB MELAYUPEMILIK BERDAFTAR : 1. MUNIANDY A/L MURUGAN(NO. TENTERA : 811529) – 1/2 bahagian

2. VIJAYA LETCHIMI A/P RAMEN(NO. K/P : 7050317)- 1/2 bahagian

KEGUNAAN TANAH : Bangunan

SYARAT NYATA : RUMAH
BERDERETTanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan sebagai tapak
satu bangunan untuk kediaman sahaja.

SEKATANKEPENTINGAN : Tidak dinyatakan

CUKAI TAHUNAN : RM93.00

BEBANAN : Digadaikan kepada MINISTER OF FINANCE (INCORPORATED) MALAYSIA,
Berujukan Perserahan No. 5419/1992, Jilid 221, Folio 7, Gadaian menjamin wang pokok, didaftarkan pada tarikh 13 Disember, 1992.ENDOSAN : Tiada

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Setingkat (Unit Hujung). Ianya didirikan
di atas tanah bersyarat ‘bangunan’ yang dikenali sebagai Lot 2178 (Dahulunya PT No. 18228), GM 408
(Dahulunya HSM 95/91), Mukim Pekula, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 370 Meter Persegi (3,983 Kaki Persegi). Hartanah ini beralamat
No. 97, Lorong Rhu 2/4, Taman Rhu, 08600
Tikam Batu, Kedah Darul Aman
dan merupakan Tanah Pegangan Selama-lamanya dan Kawasan Rezab Melayu.

HARGA RIZAB : RM200,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : DUA
RATUS RIBU SAHAJA)

**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS RIBU SAHAJA) dan tertakluk
kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar
yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu BANK DERAF sebanyak 10%
daripada harga rizab sebanyak RM20,000.00
(RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH RIBU SAHAJA)

atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
SEKTOR AWAM
sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga
semasa lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai
selepas lelongan tersebut. Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki
keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas
nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM. Pastikan Deraf Bank 10%
dan salinan kad pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat
berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKM/Q/53/2021, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Kuala Muda.
Penyelesaian baki harga belian 90%
hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh 120
hari
dari tarikh jualan. Jika gagal,
wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUALA MUDA
di Pejabat Tanah Kuala
Muda No. Tel : 04-421 2122 / 2014, Fax :
04-422 0002
. (RUJ : PTKM/Q/53/2021), atau PEGUAMBELA
DAN PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO.97 LORONG RHU 2/4 TAMAN RHU , TIKAM BATU, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate