Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, NO. 149, LORONG 1 TAMAN BAKAR ARANG, SUNGAI PETANI, KEDAH - RM130,000

677 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 89 METER PERSEGI/ 958 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 149, , LORONG 1, TAMAN BAKAR ARANG, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Bukan Melayu
Harga Rizab: RM130,000
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 06-12-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/Q/129/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 2 Tingkat, NO. 149,  LORONG 1 TAMAN BAKAR ARANG, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 2 Tingkat, NO. 149,  LORONG 1 TAMAN BAKAR ARANG, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 2 Tingkat, NO. 149,  LORONG 1 TAMAN BAKAR ARANG, SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Dua Tingkat (Lot Tengah) yang
dikenali sebagai GM 4060, Lot 6890, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri
Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan
tanah lebih kurang 89 Meter Persegi
(958 Kaki Persegi
). Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman
Bakar Arang
dan beralamat No. 149, Lorong 1, Taman Bakar Arang, 08000
Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Hartanah ini merupakan pegangan selama-lamanya.
HARGA RIZAB: RM130,000.00


(RINGGIT MALAYSIA
: SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA)
**NOTA :
Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM130,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab iaitu RM13,000.00
(RINGGIT
MALAYSIA : TIGA BELAS RIBU SAHAJA) dalam bentuk Bank Draf atas nama MALAYAN
BANKING BERHAD
sebelum lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga
belian 90% hendaklah dibayar
oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari
dari tarikh jualan
kepada MALAYAN BANKING BERHAD. Pastikan
Bank Deraf 10% dan Salinan Kad Pengenalan berserta Sijil Lahir Penawar
hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKM/Q/129/2017, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam
hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kuala
Muda. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan selewat-lewatnya pada 05 April, 2019 . Jika gagal,
wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-421 2122) No. Ruj:
PTKM/Q/129/2017 atau, PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupun
PELELONG BERLESEN
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 2 Tingkat, NO. 149, LORONG 1 TAMAN BAKAR ARANG, SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate