Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, No. 847 Jalan Datuk Kumbar Taman Nuri, Alor Setar, Kedah - RM139,500

887 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi / 1,195 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: No. 847, Jalan Datuk Kumbar, Taman Nuri, 05300 Alor Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM139,500
Bank: AFFIN BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 25-11-2020 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKS/Q/90/2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 2 Tingkat, No. 847 Jalan Datuk Kumbar Taman Nuri, Alor Setar, Kedah PictureTeres 2 Tingkat, No. 847 Jalan Datuk Kumbar Taman Nuri, Alor Setar, Kedah PictureTeres 2 Tingkat, No. 847 Jalan Datuk Kumbar Taman Nuri, Alor Setar, Kedah Picture


SEKATAN KEPENTINGAN : Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini


boleh dipindah milikoleh


‘State Sectary Corporation’ kepada pembeli yang pertama.Ditegah


pindah milik yang selanjutnya sehingga selepas 10 tahunMelainkan


dengan kebenaran Majlis Mesyuarat Kerajaan.

BEBANAN : Digadaikan


kepada AFFIN BANK BERHAD, No.


sykt : 25046-Tberujukan:- Perserahan No. 8612/2014. Gadaian Menjamin WangPokok, Bertarikh : 16hb


Disember 2014.SuratKuasa Wakil : 138/2005 & 227/2003

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan


merupakan Rumah Teres 2 Tingkat (Unit Corner) yang dikenali sebagai PM 725, No. Lot 5930, Bandar Alor Setar, Daerah Kota Setar,


Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan


tanah lebih kurang 111 meter persegi, (1,195 kaki persegi) dan beralamat di No. 847, Taman Nuri, Jalan Datuk Kumbar, 05300 Alor Setar, Negeri Kedah Darul Aman.HARGA RIZAB: RM139,500.00
RINGGIT MALAYSIA : SERATUS


TIGA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS SAHAJA)


** NOTA


: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara


rasmi di Pejabat Tanah danmemeriksa


semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut


sebelumjualan lelong dijalankan.

Hartanah


tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM139,500.00 (RINGGIT MALAYSIA: SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN


RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dan tertakluk kepada


syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang


berminat dikehendaki mendepositkan 10%


daripada Harga Rizab iaitu RM13,950.00 (RINGGIT MALAYSIA : TIGA BELAS


RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SAHAJA
) dalam bentuk Bank Draf atas nama AFFIN BANK BERHAD sebelum lelongan


awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar


oleh pembeli dalam


tempoh 120 hari dari


tarikh jualan selewat-lewatnya pada 24 MAC, 2021 kepada AFFIN BANK BERHAD
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 2 Tingkat, No. 847 Jalan Datuk Kumbar Taman Nuri, Alor Setar, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate