Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 2 Tingkat, NO.662 JALAN LOBAK 15 TAMAN LOBAK, LUNAS, KEDAH - RM240,000

414 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 2 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: NO.662, JALAN LOBAK 15, TAMAN LOBAK, 09600 LUNAS, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM240,000
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 31-07-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTK/Q/109-2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 2 Tingkat, NO.662 JALAN LOBAK 15 TAMAN LOBAK, LUNAS, KEDAH PictureTeres 2 Tingkat, NO.662 JALAN LOBAK 15 TAMAN LOBAK, LUNAS, KEDAH PictureHartanah
berkenaan merupakan Sebuah Rumah TeresDua Tingkat (Lot Tengah) yang telah diubahsuai
yang didirikan di atas tanahbersyarat ‘bangunan’ yang dikenalisebagai Lot 887 Seksyen 38, GM 7327, Bandar Kulim, Daerah Kulim, NegeriKedah Darul Aman
dan mempunyaikeluasan tanah lebih kurang 130 MeterPersegi.
Hartanah ini terletak di kawasan yangdikenali sebagai Taman Lobak danberalamat di No. 662, Jalan Lobak 15,Taman Lobak, 09600 Lunas, Kedah Darul Aman
.


HARGA RIZAB :RM240,000.00

(RINGGIT MALAYSIA :DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU SAHAJA)

Hartanah mempunyai Kaveat Persendirian atas Syer” VENU A/L


RAJAH ½ bahagian

berdaftar pada 13 April, 2016 oleh Rajah a/l Doraisamy**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.


Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM240,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan diPerisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkanterlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10%daripada harga rizab
iaitu RM24,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH EMPAT RIBU SAHAJA) atas nama AMBANK (M) BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlakukenaikan harga semasa lelongan maka perbedaan harga 10% hendaklah dijelaskansecara tunai selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran bakikeseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Deraf Bank hendaklah dibuatatas nama AMBANK (M) BERHAD. PastikanDeraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalamsampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTK/Q/109/2017,dibahagian atas sebelah kiri sampul surat itu.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti suratyang disediakan di Pejabat Tanah Kulim. Penyelesaianbaki harga belian 90% hendaklah dibayar olehpembeli dalam tempoh120 hari dari tarikh jualan (tarikh akhir bayaranialah pada 28 November, 2018. Jikagagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untukketerangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIRTANAH KULIM
di Pejabat Tanah Kulim No. Tel : 04-4907309/4904522, Fax : 04-4906227.(RUJ : PTK/Q/109/2017)
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 2 Tingkat, NO.662 JALAN LOBAK 15 TAMAN LOBAK, LUNAS, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate