Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Pejabat, Lot 115, 116& 117 Jalan Tunku Ibrahim , Alor Setar, Kedah - RM5,200,000

1503 times displayed

Tempat Lelongan: Persendirian
Jenis Hartanah: Pejabat
Keluasan: 390.1927 meter persegi (4,260 kaki persegi)
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: Lot 115, 116& 117, Jalan Tunku Ibrahim, 05000 Alor Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM5,200,000
Bank: BANK SIMPANAN NASIONAL
Tarikh Lelong: 25-10-2013 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: IMG/PA-160-2013
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Pejabat, Lot 115, 116& 117 Jalan Tunku Ibrahim , Alor Setar, Kedah Picture


PERIHAL HARTANAH :
Bangunan Pejabat Binaan Khas 7 ½ Tingkat Milik Bank Simpanan Nasional
Lot No. 115, 116 & 117 Seksyen 5, BandarAlor Setar Kedah Darul Aman.
Keluasan Tanah Keseluruhan : 390.1927 meter persegi (4,260 kaki persegi)
pegangan : pajakan (99 tahun tamat pada 1 januari 2081)
KawasanRizab : Diluar Kawasan Rizab Melayu
Harga : RM5,200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA JUTA DUA RATUS RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab iaitu sebanyak RM5,200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA JUTA DUA RATUS RIBU SAHAJA) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama BANK SIMPANAN NASIONAL sebelum jam 11.00 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan kepada BANK SIMPANAN NASIONAL melalui peguam Plaintif.
Contact Che Had bin Dhali
" Pejabat, Lot 115, 116& 117 Jalan Tunku Ibrahim , Alor Setar, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate