Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, No. 207 Jalan Changloon 3 Taman Sri Changloon, Changloon - RM120,000

518 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 216.9 meter persegi (2,334 kaki persegi)
Daerah: Kubang Pasu
Alamat / Lokasi: No. 207, Jalan Changloon 3, Taman Sri Changloon, 06010 Changloon
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM120,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 28-09-2017 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKP/Q/4/2016
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 1 Tingkat, No. 207 Jalan Changloon 3 Taman Sri Changloon, Changloon PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 207 Jalan Changloon 3 Taman Sri Changloon, Changloon PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 207 Jalan Changloon 3 Taman Sri Changloon, Changloon Picture


Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Berkembar Satu Tingkat
yang didirikan di atas tanah bersyarat ‘bangunan’
yang dikenali sebagai HSM 75/1995, Lot No. 2321, Mukim Sungai Laka, Daerah Kubang Pasu,
Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 216.9 Meter Persegi (2,334 Kaki Persegi). Hartanah ini beralamat
No. 207, Jalan Changloon 3, Taman Sri
Changloon, 06010 Changloon, Kedah Darul Aman.HARGA RIZAB :
RM120,000.00


(RINGGIT MALAYSIA :
SATU RATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA)NOTA :Bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM120,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu membuat BANK DERAF sebanyak 10% daripada harga
rizab iaitu (RM12,000.00) RINGGIT MALAYSIA : DUA BELAS RIBU SAHAJA) atas
nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR
AWAM
sebelum lelongan awam
dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka perbedaan harga 10%
hendaklah dijelaskan secara tunai selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit
10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran
baki keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Bank Deraf hendaklah dibuat atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM. Pastikan
Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKP/Q/4/2016, di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu
.
Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat
yang disediakan di Pejabat Tanah Kubang Pasu. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli
dalam tempoh 120
hari
dari tarikh jualan
selewat-lewatnya pada 25 Januari,
2018
. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 1 Tingkat, No. 207 Jalan Changloon 3 Taman Sri Changloon, Changloon "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate