Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, GM 1444 Lot 3800, GM 3167 Lot 4337 & GM 3168 Lot 4 Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman. , - RM553,500

556 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: Lot 3800: 0.0471 Hektar || Lot 4337: 1.267 Hektar || Lot 4338: 1.561 Hektar
Daerah: Yan
Alamat / Lokasi: GM 1444 Lot 3800, GM 3167 Lot 4337 & GM 3168 Lot 4, Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman.
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM553,500
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 22-03-2021 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTY/Q/4/2020
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Tanah Pertanian, GM 1444 Lot 3800, GM 3167 Lot 4337 & GM 3168 Lot 4 Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman. ,  PictureTanah Pertanian, GM 1444 Lot 3800, GM 3167 Lot 4337 & GM 3168 Lot 4 Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman. ,  PictureTanah Pertanian, GM 1444 Lot 3800, GM 3167 Lot 4337 & GM 3168 Lot 4 Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman. ,  Picture


Hartanah berkenaan merupakan Tiga (3) Bidang Tanah Pertanian yang bersyarat ‘bendang’ yang dimana salah satu tanahnya dibina rumah sesebuah setingkat binaan kekal dikenali sebagai No. Hakmilik GM 1444, GM 3167 & GM 3168, No. Lot 3800, Lot 4337 & Lot 4338, Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih 0.0471 Hektar (0.1164 Ekar atau 5,070 Kaki Persegi), 1.267 Hektar (3.1308 Ekar atau 136,379 Kaki Persegi) dan 1.561 Hektar (3.8573 Ekar atau 168,024 Kaki Persegi). Hartanah ini terletak di bahagian utara Jalan Simpang Tiga Sungai Daun, dalam kawasan Kampung Alor Gelenggang, Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman. Hartanah ini adalah merupakan pegangan Selama-lamanya dan berada di dalam kawasan Rezab Melayu.


Hartanah-hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM553,500.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga rizab RM55,350.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH SAHAJA) atas nama MALAYAN BANKING BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan. Jika berlaku kenaikan harga semasa lelongan maka perbezaan harga 10% hendaklah dijelaskan secara tunai selepas lelongan tersebut . Bayaran deposit 10% berdasarkan Harga Rizab dan bayaran baki keseluruhan harga tawaran (90%) yang dibuat secara Deraf Bank hendaklah dibuat atas nama MALAYAN BANKING BERHAD. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTY(Q) 4/2020, di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Yan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH YAN di Pejabat Tanah Yan No. Tel : 04-465 5701 / 8997, Fax : 04-465 9311. (RUJ : PTY(Q)4/2020), atau PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah :-

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, GM 1444 Lot 3800, GM 3167 Lot 4337 & GM 3168 Lot 4 Mukim Sungai Daun, Daerah Yan, Kedah Darul Aman. , "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate