Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 699 Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10 Desa Aman, Padang Serai, Kedah - RM34,200

326 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi/ 1,195 kaki persegi
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 699, Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10, Desa Aman, 09410 Padang Serai, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM34,200
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 22-08-2017 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-366-03/2012
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 699 Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10 Desa Aman, Padang Serai, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 699 Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10 Desa Aman, Padang Serai, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 699 Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10 Desa Aman, Padang Serai, Kedah Picture


Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat (Kos Rendah)
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘ untuk kediaman yang dikenali
sebagai Lot No. 2249, GERAN
NO. 98119 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(D) 1901/96) , Pekan Padang Meha, Daerah Kulim, Negeri
Kedah Darul Aman
. Hartanah ini terletak di dalam kawasan perumahan yang
dikenali sebagai Desa Aman. Hartanah
ini mempunyai keluasan lantai kasar lebih kurang 58.58 Meter Persegi / 523 Kaki Persegi. Hartanah ini beralamat No. 699, Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10,
Desa Aman, 09410 Padang Serai, Kedah Darul Aman.
Ianya adalah merupakan
tanah di bawah pegangan Selama-lamanya
dan berada
Luar Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk
kepada satu harga
rizab iaitu sebanyak
RM34,200.00(RINGGIT
MALAYSIA
: TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA
RATUS SAHAJA
) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar
yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM3,420.00 (Ringgit Malaysia : TIGA RIBU
EMPAT RATUS RATUS DUA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran
4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
38-366-03/2012 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat
berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI
LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada
hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya
kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 699 Jalan Desa Aman S10/22 SEK 10 Desa Aman, Padang Serai, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate